0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

XIVти Конгрес, 20.02.2016г. – „Равен достъп до граждански права на младежите от ромски произход“

февруари 26, 2023от Захари Руженов0

Равен достъп до граждански права на младежите от ромски произход“

 

/Декларация предложена от ЕЛМА за приемане от предстоящия в Тирана Конгрес на IUSY – младежки социалистически интернационал/

 

 

Проблемите на ромската младеж в световен мащаб са пренебрегвани за дълъг период от време. Днес нашето поколение трябва да поеме отговорността и да говори открито за проблемите на ромската младеж. Първите усилия в тази посока се направиха от Съвета на Европа, заедно с някои международни младежки организации. Процесът беше наречен “План за действие на ромската младеж”, който бе съпътстван от две големи ромски младежки конференции през 2011 г. и 2015 г. Но все още проблемите на младите роми са маргинализирани и остават встрани от политическия дневен ред.

 

В Европа данните показват, че като цяло ромското население в ЕС е сравнително младо население, със средна възраст 25 години, в сравнение със средната възраст на другите етноси, където възрастта е 40 години. В същото време по последни данни на индекса на ромското включване през 2015 г., показва, че младите роми в периода 2005-2015 г. в Централна и Югоизточна Европа нямат равен достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване.

 

Данните показват, че ромските младежи в Централна и Югоизточна Европа имат по-малка вероятност да притежават лични документи; нивото на грамотност на ромската младеж е значително по-ниско; ромските младежи са два пъти по-вероятно да бъдат безработни в сравнение с не-ромски младежи; ранните бракове все още са често срещани сред ромски младежи, особено сред младите ромски  жени и момичета. Всички тези проблеми рефлектират не само върху социално-икономическо положение на ромите, но имат най-вече дългосрочно политическо въздействие върху демократичното участие в политическия процес и упражняването на основните човешки права. В резултат на всички тези обстоятелства, ние наблюдаваме значителен процент от ромските младежи, които отпадат рано от образователната система, след това  ромските младежи имат затруднения да участват в еднаква степен в демократичния политически процес –  избори, референдуми и да търсят човешките си права.  Реалностите в Източна Европа показват, че много често по време на избори ромската младеж е обект, на който се повлиява – чрез предложения за пряко купуване и продаване на гласове или се предлагат социални помощи в замяна на гласуване за определен кандидат или политическа партия.

 

Българска социалдемокрация и нейната младежка организация ЕЛМА трябва да се борят срещу политическата реторика и публичното говорене на крайнодесните партии, чиито изказвания съдържат открита дискриминация и развиват антициганска политическа реторика. Реалността показва, че същите десни партии, които говорят срещу роми, са и тези, които  организират купуване на гласове и когато дойдат на власт защитават и скриват, организирани ромски престъпления. Ромите, които организират купуване на гласове в ромските гета са същите хора, които организират престъпният живот в гетата – проституция, търговия с наркотици и други нарушения на закона. Организирането на изборна победа в ромските гета гарантира защита от полицейско и прокурорско преследване.

 

Ние, като активисти, политически лидери и доброволци трябва да отидем в гетата да разговаряме с младите роми, а не и да ги каним на конференции в луксозни зали. Срещите, които са организирани далече от ромската реалност няма да доведат до ефекта, който искаме да постигнем. Маргинализирането на ромите, поставяйки ги отделени от обществото е целта на десните партии – те използват ромите като

 

машини за гласуване, те не искат ромите да бъдат граждани с пълни демократични и конституционни права. Ние трябва да работим, за да сложи край на изолацията на младите ромите в гета.

 

Трябва да се работи върху изготвянето на политики на основата на недискриминация и активно гражданство за всички. Ние трябва да работим по-специално на овластяването на младите жени от ромски произход и да гарантираме достъпа им до образование. БСД трябва да защитава ясно  социалното включване на младите роми и правото на равен достъп до образование и култура.

 

Ние, като  социалдемократи, трябва да работим за изграждането на  общество в съответствие с нашите основни ценности – солидарност, многообразие и човешки права. Ние трябва да се борим за отстояване на  равни възможности за ромските младежи във всички аспекти на живота.

 

Ние като социалисти и социалдемократи трябва да се борим за многообразието и човешките права, да застанем твърдо против популистката реторика на дискриминация, защото всички млади хора са равни независимо от техния пол, културна и етническа принадлежност.

 

София,

04.02.2016г.

Напишете съобщение

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са маркирани *