0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

ПРОГРАМИ МЕСТНИ ИЗБОРИ И ПРОГРАМИ За стабилизиране и ускоряване на развитието на България

ПРОГРАМА

За стабилизиране и ускоряване на развитието на България

(2023 – 2027 г.)

 • Като отбелязва с тревога изоставането на България от другите европейски страни, което продължава вече две десетилетия.
 • Като намира за основна причина за изоставането на българската държава създаването на корупционен модел за разпределение на бюджетни и европейски средства.
 • Като преценява крайно негативно обвиненията в корупция на известни политици на ГЕРБ, БСП и ДПС.
 • Като предупреждава гражданите за надвисналата опасност от крайно тежка демографска криза породена от ниските доходи, високата смъртност, слабата раждаемост и икономическата миграция.
 • Като изразява безпокойство от допуснатата в последните 15 месеца висока инфлация, която увеличи рязко броя на българите в тежко материално положение.
 • Като констатира, че ниските доходи и инфлацията могат да доведат нова вълна от млади емигранти.
 • Като преценява, че повечето политически сили и служебните правителства не предприемат необходимите мерки за борба с инфлацията.

Партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ поема следните програмни ангажименти пред българските граждани:

 1. Да се бори за реализацията на принципно нова социално-икономическа стратегия и ускоряването на развитието на България.
 2. За 4-5 години да преодолее изоставането от други източноевропейски страни по основни икономически показатели.
 3. Да разгради корупционния държавен модел и повиши рязко ролята на държавата, като генератор на ускорено икономическо развитие.
 4. Чрез група Национални стратегически проекти да увеличи темповете на икономически растеж до 5-6 % на сто средно годишно.
 5. На тази основа и чрез съответни държавни регулации да осигури поетапно увеличение на доходите на българските граждани с цел достигане на средноевропейски нива до края на десетилетието.
 6. Да приложи комплексна инфлационна политика с цел намаляване на инфлацията до 4-5% в края на годината.
 7. Да осигури в новия бюджет за 2023 г. еднократна антиинфлационна компенсация в размер на 1 000 лв. за всеки български гражданин с ниски доходи, или в трудно материално положение.
 8. Да направи всичко възможно за формирането на стабилно правителство.
 9. Да реализира комплексна политика за национално помирение и единение, като определи сектори на отговорност, които не подлежат на междупартийно съперничество.
 10. Основен метод за справяне с инфлацията да стане преструктуриране на селското стопанство чрез насочването на аграрния сектор основно към производството на храни за вътрешния пазар и за износ.
 11. В рамките на Националните стратегически проекти да изгради нови 80-100 предприятия за производство на екологични храни.
 12. Да въведе единни държавни стандарти за производство на храни и да осигури държавно изкупуване на фермерска продукция, отговаряща на тези стандарти.
 13. Да осигури пълна хранителна независимост на Република България и увеличи неколкократно експортните възможности на аграрния сектор.
 14. Да промени изцяло модела на финансиране при изграждането на основните пътни магистрали, чрез развитие на публично-частното партньорство.
 15. До края на 2027 г. чрез публично-частни инвестиции да завърши изграждането на автомагистрала „Хемус“ и започне изграждането на двете магистрали Север-Юг, Видин-Петрич и Русе – Силистра.
 16. В контекста на геополитическите промени да се приеме нова национална енергийна стратегия, като енергийния микс до 2040 г. се основава на 40-50 % ядрена енергия и 30-40 % възобновяеми енергийни източници.
 17. Районът на Марица Изток да се преобразува в специална инвестиционна зона, като държавата се ангажира със 100 % запазване на работните места, повишаване на доходите и диверсифициране на производствената дейност.
 18. Да обнови с преки чужди инвестиции пристанище Варна и го превърне в основен пункт за търговията Азия – Европа.
 19. Да изгради и обнови жп връзката Варна-Русе с цел превозване на контейнери и стоки по оста Азия – Европа.
 20. На базата на преки чужди инвестиции от Европа да приватизира и промени облика на БДЖ и ЖП транспорта в България.
 21. Чрез преки чужди инвестиции да изгради четири дунавски пристанища с цел увеличаване търговията по река Дунав и икономическия възход на Северна и Северозападна България.
 22. Да се възобновят разговорите в Европейската комисия за изграждане коридор № 8, свързващ София със Скопие и Тирана, в контекста на присъединяването на Р. Северна Македония и Албания към Европейския съюз и НАТО.
 23. Да продължи разработването и реализирането на Програмата „Дигитална България“ на „Българска социалдемокрация – Евролевица“, която обхваща:

а/ държавната администрация, вкл. данъчната администрация;

б/ образованието;

в/ здравеопазването.

 1. Да извърши реформа в данъчната политика, както следва:

– въвеждане на принципно нова система за събиране и  контрол на данъците чрез единен сървър и система от икономически индикатори, което ще доведе до рязко намаляване на сивия сектор;

– замяна на плоския данък с прогресивен с цел намаляване на социалната диференциация;

– дигитален контрол при събиране на данък добавена стойност и акциза.

 1. Цялостна дигитализация на образователната дейност и едновременно запазване на ролята на българския учител. Използване на изкуствен интелект за ранно разкриване на заложбите на младите хора и по-тясно обвързване на образователната система с нуждите на икономиката.
 2. Приемане на нова стратегия за превъоръжаване на българската армия през следващите 10-15 години съгласно стандартите на НАТО.
 3. „Българска социалдемокрация – Евролевица“ подкрепя изцяло извършването на съдебна реформа, която да гарантира нейната независимост и ненамесата на политически партии в нея.
 4. „Българска социалдемокрация – Евролевица“ се ангажира да реализира система от мерки за увеличаване на кредитите на банките към български фирми и проекти и намаляване изтичането на капитали през банковата система.
 5. Независимо от състава на правителството да предложи нова макрорамка на бюджета, която да гарантира увеличаването на темповете на растеж, запазването на дефицита в рамките на 3 % и възможно  най- бързо приемане на България в Еврозоната.
 6. „Българска социалдемокрация – Евролевица“ е готова с комплексна реформа за постигане на пълна прозрачност на публичните финанси, която ще позволи да се постигне нулева корупция по високите етажи на властта.

Всички 30 конкретни мерки за реформи са обусловени и гарантирани от проекта за бюджет на партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“ за 2023 г. и новата тригодишна макроикономическа прогноза.

 

Да преодолеем изоставянето на България!

Да спрем корупцията!

Да ограничим ролята на държавата в икономиката!

Да постигнем изпреварващ растеж на икономиката и доходите!

 

Гр. София

Напишете съобщение

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са маркирани *