0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

THUMBNAIL SIZEStandard image

http://bgsd.eu/wp-content/uploads/2018/09/post_02-160x160.jpg

SMALL SQUARE SIZEFade to gray

http://bgsd.eu/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

SMALL SQUARE SIZEFlip image

http://bgsd.eu/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

FULL SIZEZoom in

http://bgsd.eu/wp-content/uploads/2018/09/post_02.jpg

LARGE SQUARE SIZEZoom in & gray

http://bgsd.eu/wp-content/uploads/2018/09/post_02-1280x1200.jpg

HARD ROUNDED SHAPEFade from grayscale

http://bgsd.eu/wp-content/uploads/2018/09/post_02-1280x1200.jpg

LARGE RECTANGLE SIZE / SOFT ROUNDED SHAPEScroll effect

http://bgsd.eu/wp-content/uploads/2018/09/inner_products-720x1100.jpg

LARGE VERTICAL RECTANGLE SIZEZoom in & content

http://bgsd.eu/wp-content/uploads/2018/09/post_02-720x1200.jpg

Headline & Button

1 VISIBLE SLIDESImage Slider

post_07
post_05
post_01

4 VISIBLE SLIDESImage Slider

SMALL GAPMasonry Image Grid

LARGE GAPMasonry Image Grid