0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

XIVти Конгрес, 20.02.2016г. – Нова доктрина за развитието на европейска България Общ опозиционен кандидат за президент!

февруари 26, 2023от Захари Руженов0

Нова доктрина за развитието на европейска България

Общ опозиционен кандидат за президент!

 

България навлезе в десетата годишнина на своето европейско членство. Съвсем закономерно българските граждани очакваха, че приемането й като пълноправен член на Европейския съюз ще доведе до по-добър живот. Уви, тези очаквания не се оправдаха. Днес, България е най-бедната страна на Европа, с най-ниските доходи, с анемично стопанство и културно развитие. Вместо все по-голяма интеграция в Европа ние останахме извън Еврозоната и Шенген, извън Европейския банковия съюз. Реална е опасността да останем трайно в периферията на Европейския съюз.

Причината за всичко това е в погрешния политически курс на няколко правителства през последните 10-15 години, в липсата на държавна стратегия за възходящо икономическо и технологично развитие, в ширещата се корупция по високите етажи на властта. Ако се запази сегашната политика, България ще продължи да изостава, младите хора ще продължат да напускат страната, което в крайна сметка може да доведе до изчезване на нашата национална идентичност.

Сегашното държавно ръководство на България в лицето на премиера на страната и неговите вицепремиери са на различни отговорни постове от 2001г. Първанов, който подкрепя сегашното мнозинство бе държавен глава десет години. Това, което могат тези хора е видяно от всички. Те не могат повече. Нито да извършат реформите, които обещаха, нито да избегнат отговорността за цялостното изоставане на страната, нито да предложат нещо ново.

България се нуждае от радикална политическа промяна. Независимо дали тя ще се състои чрез изборите за президент или чрез предсрочни парламентарни избори, тази промяна вече не може да бъде спряна. Българите не желаят повече в страната да има толкова много бедност, несигурност и корупция. Върхът на властта не може, а и не иска да се справи с острите социални проблеми.

Ето защо, ние делегатите на XIVтия конгрес на партия Българска социалдемокрация – Евролевица се обръщаме към всички недоволни от сегашното управление с призив за формирането на максимално широк Опозиционен блок, който да се обедини около Нова доктрина за развитието на европейска България.

Сегашните разпокъсани опозиционни групи създават усещането за безалтернативност на управлението. Липсата на ясна и отговорна опозиция нарушава политическото равновесие. Дошло е време, всички и всеки в страната – гражданите, политическите партии, синдикатите, неправителствените и работодателските организации да се определят ясно и категорично: подкрепят ли икономическата и социална политика на сегашното правителство или искат нова държавна политика, нова визия за европейското развитие на България.

Изграждане на обединена политическа алтернатива е сложен процес. Той не означава непременно общи партийни и организационни структури. За нас е реалистично този процес да включва:

– задължителен общ и публичен диалог за проблемите на България и особено на тези повдигнати в поредица доклади на Европейската комисия.

– обща програма за реформи – в икономиката, образованието, отбраната и сигурността, здравеопазването, културата, спорта и т.н.

– общи политически действия за извършване на реформите в съдебната система и за освобождаването й от всички зависимости от политическата власт и властта на парите.

– общи и обединени действия срещу масовото купуване на гласове, подправянето на изборните протоколи и фалшифицирането на изборните резултати.

Предлагаме на всички партии и граждански организации, които ще се определят като опозиционни да участват в организирането на предварителни избори с цел издигането на общ опозиционен кандидат за президент. Тези избори могат да се състоят не по-късно от месец юли 2016г. Главният смисъл на предварителните избори е не само да се избере силен и достоен кандидат, а да се демонстрира силата на опозиционната кауза, да обединим самата опозиция.

Предлагаме също така още през март да започне общонационален диалог за причините довели до изоставането на България и по-важното – за новата алтернативна политическа доктрина. Не е редно днес, XIVтия Конгрес на партия Българска социалдемокрация – Евролевица да предлага тази доктрина. Първо, защото тя не бива и не може да излиза само от нас. Второ, защото е редно тя да дойде като следствие на общонационалния опозиционен диалог. Но още сега са ясни някои от основните насоки на политическа промяна, на които сме държим:

Първо. Да бъдат възстановени правата на българските граждани, които бяха унищожени от днешните управляващи;

– по конституция всеки българин има право на здравеопазване, но стотици хиляди са лишени от това право, защото не могат да заплатят исканите им средства;

– на книга, българите имат право на адекватно заплащане, но те са подложени на експлоатация от безотговорни работодатели или алчни монополи;

– формално българите имат право на достоен труд, но под една трета от тях работят в сивия сектор, не получават социални осигуровки и редовно заплащане;

– българските граждани имат конституционното право на образование, но десетки хиляди младежи отпадат от училище още преди навършване на пълнолетие;

– по конституция българските граждани имат равни права, но на практика жените са заплатени значително по-малко за равен труд, ромите са дискриминирани, а българските работници в чужбина не са защитени от своята държава.

Второ. Вече няколко доклада на Европейската комисия говорят за корупция по висшите етажи на властта. Цялото българско общество е убедено в правотата на тези позиции. Стигнахме дотам, че останахме единствената европейска държава с мониторинг заради корупция.

Борбата с корупцията не е само проблем на съдебната, а главно на политическата система. През последните 10-15 години българският политически елит постоянно генерира корупция. XIVтия Конгрес на партия Българска социалдемокрация – Евролевица, не само подкрепя приемането на ново законодателство в борбата срещу корупцията, но и разкриването на истината за поредица от съмнителни сделки, довели до милиарди вреди за републиканския бюджет.

– Ние подкрепяме операция „Чисти ръце”, което означава, при пълна прозрачност на доходи, имущества и данъци за всички ръководители в трите власти.

– Ние сме за пълно разкриване на влогове, кредити и договори на КТБ, включително за разследване на политически партии, политици, магистрати получавали необезпечени кредити и субсидии от КТБ.

– Ние сме за връщане на държавата на земите и горите, получени, чрез така наречените „заменки”, които са нанесли на страната вреди за над 1,2 млрд. лева;

– Ние сме за създаване на публичен регистър на всички държавни поръчки през последните 15 години, както и за проверка на тези от тях, за които има съмнение, че са нанесли вреди на държавата.

– Ние сме за пълна проверка за изразходваните средства по европейски програми през периода 2014-2015г. поради очевидните несъответствия на доходи и поръчки.

– Ние сме за незабавно прекратяване на практиката държавни поръчки да се дават на офшорни фирми, зад които се крият политици, магистрати и лобисти;

За да се върне доверието на българския народ в своите ръководители, следва да се направи разследване на големите сделки с държавно имущество през последните години.

Трето. Последните избори за парламент и местни избори на властта, бяха връхна точка в купуването на гласове и контрол върху вота от страна на управляващите. Почти половин милион „сгрешени бюлетини”, няколко десетки хиляди подправени протоколи, създаването на мрежа от брокери на гласове – всичко това компрометира изборния процес и постави под въпрос самата демократична система на страната.

Ето защо, ние ще търсим национално единение за сериозни промени в изборното законодателство, за създаване на постоянна изборна администрация, която да замени сегашните партийни избирателни комисии, които се занимават повече с интересите на партиите, от колкото със спазване на закона. Подкрепяме провеждането на Национален референдум за избирателната система, за който бяха събрани над 680 000 подписа.

Предлагаме през месец март т.г. да се проведе Национална конференция за уточняване на новата Доктрина за развитието на европейска България. Като говорим за нова политическа доктрина, ние имаме предвид радикална промяна в управлението на страната:

– вместо разрушаване и закриване на предприятия – създаване на нови модерни производства основани на ново законодателство за чуждите инвестиции и увеличаване на техния обем до 7-10 млрд. евро годишно;

– незабавно укрепване на армията – чрез закупуване на бойни самолети и друго оборудване с цел изпълнение на ангажиментите ни към нашите съюзници;

– тясно обвързване на реформите в образованието със стратегическите приоритети на икономиката;

– коренно различна реформа в здравеопазването чрез премахване на монопола на здравната каса и гарантирано здравно застраховане на цялото население;

– съществено увеличение на бюджетните разходи за култура и спорт и т.н.

 

Уважаеми делегати,

 

Драги гости,

 

Предизвикването на предсрочни парламентарни избори зависи от партиите в сегашното правителствено мнозинство. Едва ли има смисъл да се правят нови избори, ако няма изграден силен Опозиционен блок и алтернативна програма за управление.

Мина времето, когато имаше нужда да се изграждат нови партии. Сега е дошло времето на единение, на общи действия на всички опозиционни и реформаторски партии и граждански сдружения. Идеологическите предразсъдъци, лидерски амбиции, обиди за минали действия – всичко това трябва да бъде оставено назад.

Във връзка с това ми позволете от името на XIVтия Конгрес на партия Българска социалдемокрация – Евролевица да отправя няколко послания към партиите от българската левица.

БСП е пред своя пореден конгрес. Ние очакваме тя да излезе от него не само със сплотено ръководство, но и с нова доктрина за управление с обновена коалиционна политика. За изминалия четвърт век България не можа да види нито веднъж лявоцентриско, модерно, европейско по характер управление – нито по времето на правителството на Ж. Виденов, нито на С. Станишев. Тогава как хората да вярват в модерната европейска левица?

За нас българските социалдемократи е много важно дали БСП ще остане затворена и обърната към себе си или ще се отвори към гражданското общество. Ако БСП продължи със сегашната политика тя ще остане в рамките на 10-12% колкото има и в момента. Ние очакваме точното обратното – нова много по-смела политика и участие на БСП в широк Опозиционен блок насочен към промяна във властта.

Трябва да благодарим на сегашното ръководство на БСП, че не влезе в сегашното управляващо мнозинство, както някои я принуждаваха през есента на 2014г. Това беше трудно, но умно решение, което днес следва да бъде продължено.

Днес сред нас се намират представители на БСДП, както и на други социалдемократически и зелени формации. Нашия призив към тях е ясен и принципен. Безсмислено е да продължаваме да се делим, да формираме нови партии. Сегашната ситуация ни задължава повече от всякога да се обединим в единен опозиционен блок да създадем обединена социалдемокрация.

 

Скъпи делегати,

Българска социалдемокрация – Евролевица провежда своя XIVти конгрес след почти десетилетие на силни политически репресии, на които бяхме подложени. Това бе време на трудности, на предизвикателства и на оцеляване.

Днес ние се връщаме на политическата сцена. Искам да благодаря на всички тези, които не се подчиниха на политическия натиск правен от на прокурори и мутри.Сред делегатите на конгреса има членове на партията, които са с нас повече от две десетилетия. Позволете ми да спомена само някой от имената на тези стожери на социалдемократическата идея: Йордан Чипев, Володя Попов, Катя Ангелова, Силвия Чернева, Радослав Радославов, Николай Минков, Красимир Христов, Татяна Томова, Румяна Станчева, Зорка Карова, Бисер Смиленски, Петър Батев, Николай Попов. Във ваше лице скъпи приятели ние виждаме приемствеността на нашите идеи.

София, 16.02.2016г.                                                                                                              Александър Томов

Напишете съобщение

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са маркирани *