0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

Най-големия от 15 те проекта за София който предлагаме е изграждането на сателитен град в североизточната част на София с преки чужди инвестиции!  Това са нови квартали, които да разтоварят пренаситената и пренатоварена централна част на София! Проблемите с мръсния въздух, липса на паркоместа, необлагородени зелени площи, са очевидни! София се управляваше от дистанция и...