0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

34 основни тезиса на Програмата на Движение ЗАЕДНО за промяна

февруари 26, 2023от Захари Руженов0
Фейсбук-профилна-снимка-ЗАЕДНО-Но13-300x239

Програма на Движение Заедно за промяна – парламентарни избори 2021г.

1.  Нашето движение е гражданска коалиция. При нас партиите са на по-заден план. Ние искаме да изведем напред гражданското начало, личното присъствие на всеки отделен член на нашата коалиция. В този смисъл нашето движение е отворено за всички, без оглед на стари партийни ангажименти.

2.  „Движение Заедно за промяна” е програмна коалиция. Не пуста фразеология и идейни клишета , а конкретна програма от действия, които ни обединяват. Това е широка коалиция на реалната промяна.

3.  Програмата , която предлагаме има новаторски и иновационен характер. Тя е синтез от 14 стратегически национални проекти в селското стопанство, индустрията и електронното управление, които предизвикват ускорение на темповете на растеж, а оттук и повишаване на доходите и средствата за образование, наука, култура, здравеопазване и спорт.

4.  Разработената от нас Нова икономическа доктрина за ускорено развитие на България има за цел да превърне страната ни във водещ производител на храни, цветни и редки метали, лекарства, дигитални устройства, софтуерни продукти и високотехнологични машини.

5. Нашата коалиция е коалиция на знанието и способностите. Правителствата на ГЕРБ изключиха от публичната власт основната част от българската интелигенция. Университетите , научните центрове , големият научен потенциал на нацията бе в една или друга степен пренебрегнат. В нашата коалиция участват десетки професори и академици , носители на награди за научни постижения. Ние сме убедени , че знанието е решаващ ресурс за доброто управление. Възнамеряваме в следващото правителство да включим Министерство на науката и технологиите и специален фонд за авангардни изследвания.

6. Коалиция „Движение Заедно за промяна” е антикорупционна коалиция. Това нейно качество я отличава от всички досега управляващи партии , които позволиха корупцията трайно да се настани по върховете на властта. Ние искаме да установим власт  с нулева корупция. Движение Заедно за промяна се обявява за национално обединение около принципа „Чисти ръце”.

7. Нашата коалиция е коалиция на протеста. Ние активно участвахме и участваме във всички протести на българското общество срещу олигархичната власт и мафията, които управляват държавата.

8. Ние сме твърдо против авторитарното управление на България, осъществявано от ГЕРБ с диктаторски методи и подходи. Ние сме естествени съюзници на всички граждани и политически формации, които с действията си са за демокрация, справедливост и почтеност в управлението. Ние сме против разпределението на публичния финансов ресурс от един човек, без санкцията на парламента и обществото.

9.  Нашата коалиция има ясна проевропейска насоченост. Ние сме за разширяване на икономическите ни отношения с Китай, Русия и Индия , но не за сметка на европейските и евроатлантическите ни приоритети и ценности.

10. Алтернативата, която предлагаме е символ на националното помирение и единение. Ние сме за историческо помирение на българския народ. За първи път ние обвързваме в едно икономическите ни и социалните програми с идеята за сплотяване на нацията около общи цели и идеали. Срамно и недопустимо е да се продължава разделението на нацията по повод на историята. Неправилно е новите български поколения да бъдат възпитавани с дух на омраза едни към други по повод на събития отпреди 70 или 100 години. Героите и жертвите от 1912, 1918, 1925, 1944 – 1945 г. трябва да бъдат представени в цялата им сложност и противоречивост, в цялото богатство и сила. За да съберем българите отново следва да върнем единството на своята история.

11. Движение Заедно за промяна има три стратегически програмни приоритета – да ускори икономическия растеж удвоявайки доходите, да замени корумпираното олигархично управление с принципите на и механизмите на европейската демокрация  и да възстанови единението на българската нация.

12. Движение Заедно за промяна е разработила с участието на най-добрите български макроикономисти Нова икономическа доктрина за развитието на България. Главна цел на нашата доктрина е да достигнем до края на следващото десетилетие по основни икономически показатели повечето източноевропейски страни. За да преодолеем изоставането ние се нуждаем от средногодишен ръст на БВП от 5-7 % за периода  2021 – 2025 г.

13. Нашата доктрина отхвърля досегашния икономически модел на прехода. Ние искаме да променим ролята на държавата – от продавач- приватизатор и пасивен наблюдател на монополните практики и изземване на бизнес от престъпни групировки в активен участник в икономическия живот, справедлив регулатор и съзидател на нови икономически проекти.

14. Ние сме за активно преструктуриране на българската икономика и бързо изграждане на нови експортни сектори с висока добавена стойност. За тази цел предвиждаме активно привличане на мултинационални корпорации като двигатели на техническия прогрес. Недопустимо е от най-големите 1000 мултинационални корпорации, нито една да не извършва производствена дейност на територията на страната.

15. Движение Заедно за промяна е за увеличение 4-5 пъти на преките чужди инвестиции, които са достигнали абсурдно ниско равнище при управлението на ГЕРБ. За целта предвиждаме връщане доверието на чуждия бизнес чрез налагане върховенството на закона, нови стимули, спиране на корупцията и премахване на административния натиск върху чуждестранните инвеститори.

16. Движение Заедно за промяна е за провеждане на мащабна данъчна реформа. Ние сме за преминаване от плосък към прогресивен данък, диференциране на данък печалба и на ДДС. Въвеждане на необлагаем данъчен минимум за хората с по-ниски доходи. Нулев корпоративен данък за български и чужди инвеститори, които откриват нови работни места.

17. Коалицията е за нов модел на развитие на българската енергетика чрез изграждане на АЕЦ „Белене” и модернизиране на АЕЦ „Козлодуй”. Разработли сме проект за преустройство на централите от Маришкия басейн чрез постепенно използване на „зелен“ водород като основна горивна компонента. Изграждане на водородни централи с инвестиции на японски енергийни компании. Ние сме за разширяване на газовата мрежа за битово потребление от сегашните мизерни 3 % до 40 – 50 %  с инвестиции от западноевропейски и американски компании.

18. Ние сме за решително подобряване състоянието на околната среда и зелена икономика. Категорично се противопоставяме на горенето на отпадъци от редица европейски страни в ТЕЦ–овете на България. Нашите активисти участват дейно   във всички протести за чиста околна среда от първия им ден. Категорично се противопоставяме на т.нар. „замени“  осъществени от правителствата на НДСВ и БСП и прикривани от правителствата на ГЕРБ, които се превърнаха в крупен екологичен и корупционен проблем.

19. Движението е за рязко намаляване броя на администрацията в страната чрез пълна дигитализация на публичните услуги и провеждане на административно-териториална реформа.

20. Движение Заедно за промяна е за продължаване на спрелият процес на децентрализация на страната и прехвърляне на финансовия ресурс на държавата от национално към регионално и местно ниво. Отхвърляме предложението на управляващите за въвеждане на общински подоходни данъци.

21. Ние сме за нов тип регионална политика, която да спре обезлюдяване на цели райони в страната. Ще работим за преодоляване на моноцентричния модел на териториално развитие и преминаване към полицентричния модел.

22. Коалицията предвижда въвеждане на реално регионално самоуправление и засилване жизнеспособността на българските общини.

23. Ние сме за широко използване формите на пряката демокрация по всички важни въпроси , касаещи хората на всички управленски нива.

24. Движение Заедно за промяна е за цялостна реформа на политическата система. Ние сме за намаляване броя на политическите партии и повишаване на контрола върху тях чрез приемане на нов Закон за политическите партии.

25. Ние сме за премахване безконтролността на главния прокурор на страната и използване на прокуратурата за борба с политическите и икономическите опоненти. Движението е за реална независимост на съдебната власт от изпълнителната за което има подготвени няколко законопроекта.

26. Движение Заедно за промяна е за децентрализация на МВР и българската полиция, с оглед подобряване сигурността в общините и малките населени места.

27. Движението е за приемане на цялостна програма за борба с бедността. Целта ни е от сегашните 30 – 40 % крайно бедни да ги сведем до 6-10 % до края на мандата. Това ще стане чрез по-справедлива данъчна система, необлагаем данъчен минимум, промяна в системите за социално подпомагане и експериментално въвеждане на базовия доход за гражданите.

28. Ние сме за постепенно формиране на стабилна средна класа, която да включва 70 % от всички граждани.

29.Коалицията е за промяна на системата за преизчисляване на пенсиите с оглед премахване на социалната несправедливост при едни и същи показатели.

30. Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ е за реформа на системата за здравеопазване на основата на разработен от нея преди години проект за демонополизация на Здравната каса и появата на нов тип здравно-финансови центрове каси. В нашия модел пациентът е в центъра на здравната система, а не корумпираните здравни чиновници. Подкрепяме промени в законите, които гарантират конституционно право на здравеопазване на всеки гражданин.

31. Движение Заедно за промяна е за незабавни действия за овладяване и спиране на демографската катастрофа на България. Имаме проект за нова демографска политика, която е насочена към спиране на притока на емигранти извън страната и постепенно връщане на 2,5 милиона българи в чужбина обратно в родината им.

32. Движение Заедно за промяна е за продължаване модернизацията на българската армия, за да може тя да бъде адекватна на заплахите срещу националната ни сигурност, за гарантиране териториалната цялост на страната. Ние сме за създаване на ефективна система за привличане на военнослужещите в редовете на армията. Връщане на военнопатриотичното възпитание на училищата и приемане на законодателни стъпки за създаване на единен, легитимен Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

33. Коалицията е запазване и развитие на българската култура чрез въвеждане на нова културна политика, базираща се на нови принципи. Ние сме за увеличение на разходите за култура до 1,5 % от БВП.

34. Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ е за провеждане на специална политика на протекции на развитието на младежта и използване на спорта за укрепване  здравето на младите хора чрез масовата физкултура. Предлагаме рязко увеличаване на часовете за спорт в училищата и университетите и държавно финансиране на детско-юношеския спорт.

 

Напишете съобщение

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са маркирани *