0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

2020, НОВА ИКОНОМИЧЕСКА ДОКТРИНА, НАЦИОНАЛНО И СОЦИАЛНО ЕДИНЕНИЕ

февруари 26, 2023от Захари Руженов0
211172688_4528278367191254_6356503552555340645_n

Национален форум на Движение „ЗАЕДНО за промяна“

(независими, социалдемократи, зелени, либерали,
християндемократи, граждански и професионални съюзи и др.)

ЗАЕДНО

за промяна

Има алтернатива!

–      Широка гражданска коалиция за промяна

–      Нова икономическа доктрина за ускорение

–      Програма за национално и социално единение

София

20 септември 2020г.

I. Радикалната политическа промяна и изграждането на широка гражданска коалиция

През втората половина на XX век България отново се оказа на кръстопът. Масови протести заляха страната. Настъпи непозната през последните 20 години криза на институциите. За първи път от нача­лото на прехода властта прибягна до силови методи срещу протести­ращите граждани. Депутати в Европейския парламент оправиха резки критики срещу българското правителство.

Главната причина за растящото народно недоволство е общото изоставане на България от другите европейски страни. Не случайно, протестите срещу правителството Борисов – 3 обхванаха и няколко де­сетки столици и големи градове в Европа, Америка, Австралия и Нова Зеландия. Българите по целия свят реагираха остро срещу корупцията и арогантността на управляващите.

Когато на 1ви януари 2007г. станахме пълноправни членове на Европейския съюз, ние българските граждани, имахме своите законни цели и мечти. Вярвал ли е някой тогава, че 13 години по-късно България ще бъде най-бедната и корумпирана страна в Европа, че родените деца ще бъдат два пъти по-малко от умиращите годишно. Вярвал ли е някой, че ООН ще обяви българската нация за най-бързо топящата се нация в света? Допускаха ли нашите борци за национална свобода, героите на националното обединение, че само век и половина по-късно демограф­ската катастрофа може да унищожи всички исторически завоевания на нашия изстрадал, но славен народ.

Ако икономическото изоставане беше характерно и в други­те източно-европейски страни можехме да се оправдаваме с някакви общи закономерности и причини. Но ние изостанахме от Полша, Че­хия, Словакия, Унгария и вече от Румъния с пъти. Това доказва, че бяг­ството на младите в чужбина, обезлюдяването на хиляди села и градове, хилавата икономика са причинени от слабо управление, от погрешна политика, от гигантски кражби и корупция. Движение „ЗАЕДНО за промяна“ се включи активно в гражданските протести за оставка на правителството на Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев. За нас това решение бе естествено. От първото ни улично шествие през юни 2018г. ние настояваме за оставката на Борисов, поради неговата проолигархична политика.

Данните от последните 10 години доказват безспорно, че по­литическата сила ГЕРБ не може да се справи с историческите предиз­викателства, които породи влизането ни в най-богатото световно се-

 

мейство. Вместо изпреварващ икономически растеж, ние се тътрим на опашката на Европа. Вместо мощни чужди инвестиции, ние получих­ме ежегодно бягство на капитали. Вместо да използваме европейските фондове за общ подем, нашите управляващи ги превърнаха в обект на корупция и средства за партийно забогатяване.

Вече е безспорно ясно, че ГЕРБ не е в състояние да спре изо­ставането, да спре демографската катастрофа и корупция по високите етажи на властта. В национален интерес е сегашните управляващи да бъдат отстранени от властта. Десет години са предостатъчни, за да се докаже, какво могат и какво не могат Б. Борисов и създадената от него партия.

Демокрацията заложена в нашата Конституция изисква промя­на, законна, но решителна и радикална политическа промяна. Когато са застрашени основите на българската нация, когато се обезлюдяват цели райони на страната, когато върховете на държавата са пропити от корупция, единственото решение е смяна на държавното управление, не само на министри и висши администратори, но на принципите и целите на това управление.

Парадоксът на днешната българската политика е, че парла­ментарната опозиция в лицето на БСП не може да изиграе ролята на естествена алтернатива. На три последователни парламентарни и три местни избори в продължение на десет години, БСП губи от ГЕРБ при постоянно намаляваща подкрепа на избирателите. Причината за това са провалите в няколкото предишни управление на БСП и специално при правителствата на Ж. Виденов (1994-97г.) и на С. Станишев (2005­2009г.).

Основните политически сили в съвременна България отчужди­ха голяма част от гражданите от политическия процес. Броят на гла­сувалите през последните години намаля чувствително. Общо ГЕРБ и БСП получиха на изборите през 2017 и 2019г. около 1,4 млн. гласа от общо 6 млн. граждани с право на глас. Още по-лошото е, че голяма част от тези гласове са корпоративен вот, купен вот или вот на платена­та държавна администрация. Опорочаването на изборите, контролът върху медиите и съдебната система превърнаха българската демокра­ция във формална и вината за това е на ГЕРБ и Борисов. Ето защо днес България се нуждае от политическа алтернатива, която да върне към урните гражданите и доверието в българската политика. Нека кажем направо – днес „политика“ е мръсна дума в България. Това се дължи на управляващите от ГЕРБ, БСП и още десетина по-малки партии, които ни управляваха през целия преходен период. Корупцията, обогатява­нето на политици и техни близки, зависимостта от олигарси и престъпни структури принизи българската политика.

Правителството на Бойко Борисов и подкрепящото го мнозин­ство в парламента загубиха легитимност. Над 65% от българите под­крепиха протестите, а само 18% се обявиха против тях. Исканията за оставки на премиера Борисов и главния прокурор Гешев обединиха в едно десетки хиляди, често с различни убеждения и партийна принад­лежност. Това доказва, че формулата на „ЗАЕДНО„ разработена през 2017-2018г. може да работи успешно.

Логично протестиращите се обявиха за предсрочни парламен­тарни избори и за служебно правителство. Причината за това искане бе недоверието, че правителството на Борисов може да проведе чест­ни и справедливи парламентарни избори. Както предвидихме по-рано, обаче, ГЕРБ се отказа от подобна възможност и предприе тактика на протакане с цел да изкара целия си мандат. Предложението за свиква­не на Велико народно събрание и приемане на нова Конституция ще остане в историята с това как основният закон на страната може да се принесе в жертва на тясно партийни и конюнктурни интереси.

Очевидно е, че за да се запълни политическия вакуум в бъл­гарската политика, на дневен ред трябва да дойдат нови политиче­ски движения и коалиции.

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ включва граждани и орга­низации, които не са участвали в разграбването на държавата, в кри­миналната приватизация, в използването на публични средства за забогатяване на олигарси и партийни и приятелски кръгове. Нашето движение е гражданска коалиция. Законът е такъв, че коалицията след­ва да се регистрира от няколко партии. Но партиите следва да отидат на по-заден план. Ние искаме да изведем напред гражданското начало, личностното присъствие на всеки отделен член на нашата коалиция. В този смисъл нашето движение е отворено за всички, без оглед на стари партийни ангажименти. Така ще дадем шанс на всички, които в минали години бяха излъгани и разочаровани от своите партии.

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ има характер на програмна коалиция. Не пуста фразеология и идейни клишета, а конкретна про­грама от действия, които да обединяват. Не разделения за миналото по­ради тясно партийни и икономически интереси, а широка коалиция на реалната промяна. Ние отваряме врата за общи действия на досегашни десноцентристи и левоцентристи, на зелени и либерали, на социалисти и социалдемократи, на консерватори и прагматици и най-вече на неза­висими. Програмата, която предлагаме има новаторски и иновационен характер. Тя е синтез от конкретни проекти в различните сектори на икономиката, които предизвикват ускорение на темповете на растеж, а оттук и повишение на доходите и на средствата за образование, наука, култура, здравеопазване и спорт.

Нашата коалиция е коалиция на знанието. Правителствата на ГЕРБ изключиха от вземането на решения и публичната власт основ­ната част от българската интелигенция. Университетите, научните центрове, големият научен потенциал на нацията бе в една или друга степен пренебрегнат. В нашата коалиция вече участват десетки профе­сори, академици, носители на награди за научни постижения. Ние ще се стремим да разширим още това участие. Ние сме убедени, че знани­ето е решаващ ресурс за доброто управление. Обвиняваме правител­ствата на ГЕРБ за пренебрежението към хората на науката. Признател­ни сме за подкрепата на протестите на по-голяма част от българската наука и културна интелигенция.

Коалиция „ЗАЕДНО за промяна“ е антикорупционна коали­ция. Това нейно качество ни отличава от всички досега управляващи партии, които позволиха корупцията в България трайно да се настани по върховете на властта. Съзнаваме колко е трудно, колко е рисковано да се бориш с корупционна власт. Страхът от възмездие прави такава власт трудно предсказуема, недемократична и даже опасна. Но ние ня­маме друг избор. Антикорупционната същност прави нашата коали­ция ясна, различна и по този начин – силна алтернатива за бъдещето.

Нашата коалиция има ясна про-европейска насоченост. Ние не виждаме друга реална перспектива за Родината ни освен членството в Европейския съюз и Еврозоната. Следваме политиката на нашите ев­ропейски партньори в областта на сигурността – както по отношение на участието ни в НАТО, така и на общоевропейските инициативи в отбраната и външната политика. Не приемаме идеята, че разширява­нето на икономически отношения с Китай, Русия и Индия би трябвало да се възприемат като отказ от европейските и евроатлантическите ни приоритети.

Алтернативата, която предлагаме е символ на националното по­мирение и единение. За първи път в новата ни история ние обвързване в едно икономическите ни и социални програми с идеята за сплотяване на нацията около общи цели и идеали.

За последните две години, откакто приехме Първата програма на нашето Движение, ние изградихме негови структури в повечето об­ластни центрове и десетки общини. Разпространихме своите идеи и построихме мостове с партии и неправителствени организации. Съзна­ваме, обаче, че това все още не е достатъчно. Ето защо ние разглеждаме провеждането на днешния Национален форум не като завършек на нашата коалиция, а само като нейно начало. Коалицията „ЗАЕДНО за промяна“ представя само модела, но не се стреми да ръководи целия процес. Ние сме отворени за максимално възможно широка коалиция, по формулата „Всички за промяна“. Нека си припомним, че над 65% от гражданите подкрепят протестите. Тази широка подкрепа предполага и максимално широко представителство в бъдещия парламент и пра­вителство.

По-широката коалиционност, налага самата идея за радикал­на политическа промяна. Срещу нас стои не обикновена политиче­ска партия, а по същество тоталитарно-олигархична структура, която контролира всички избирателни секции в страната, основната част от медиите. ГЕРБ разполага с неограничени финансови средства. Пълна илюзия е, че такава структура може да бъде победена от отделни малки партийки, дори когато са ръководени от амбициозни, силни лидери. Само крупно обединение, мащабна коалиция с единно ръководство може да наложи своята воля и да постигне политическите си цели.

„ЗАЕДНО за промяна“ се обявява за изграждането на широка коалиция обединена от обща програма и политически цели. Единстве­ната вярна политическа стратегия е изграждането на голям, серио­зен политически субект на коалиционна основа. Това се налага и от разпокъсаността на българското общество, предизвикана от 10-го- дишното управление на Борисов. Логично е в една широка коалиция да влязат всички партии и движения, които последователно участваха в протестите за оставките на Борисов и Гешев. Това би превърнало под­крепата за протестите на мнозинството българи в политически вот и би направило такава коалиция водеща политическа сила в страната.

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ ще работи неуморно за по­добна перспектива. Но ако отделни партии предпочитат да се борят за своите партии самостоятелно, това не променя принципно нашата задача. Максимално единение, единство в борбата за промяна – това са принципи, без които не можем да постигнем целите, които си поста­вяме.

Особено интересен е въпросът за Българската социалистическа партия, на която след седмица има своя Конгрес. Приветстваме прекия избор на председател на БСП. Ние очакваме конгресът на БСП да при­еме нова, по-гъвкава коалиционна политика, която да позволи изграж­дането на широка програмна коалиция.

Формирането на широка политическа коалиция е неразривно свързана с ролята на президента на Република България Румен Радев. Става дума за дейност със стратегическа роля за стабилността на бъ­дещия парламент и за формиране на стабилно ново, парламентарно и правителствено мнозинство. Ние приветстваме по-активната роля, ко­ято президентът Радев пое в българската политика. Това със сигурност не разделя нацията, а тъкмо напротив демонстрира единение на бъл­гарския народ върху нова политика за просперитет и социална спра­ведливост.

II. България се нуждае от политически реформи за да пребори корупцията

Борбата с корупцията по висшите етажи е основна програмна задача на нашето движение. Ние искаме да установим власт, която да постигне нулева корупция в българската държава. Това е реалистич­на цел. Нейното постигане изисква политически реформи и отстра­няване от властта на корумпираното правителство на Борисов.

Приветстваме идеята за разследване на корупционната прива­тизация и сме съгласни да се отмени принципа на давност при големи злоупотреби с публични активи. Обръщаме особено внимание на тези сделки, които са извършени с офшорни фирми или зад които се крият политици и техни подставени лица. За обществото е особено важно да получи информация за приватизацията на: „Българска телекомуни­кационна компания“ АД; „Балканкар“ АД; „Пловдивски панаир“ АД; „Български морски флот; БГА „Балкан“.; „Кремиковци“ АД; Електро­разпределителни дружества; Комбинатите за тежко машиностроене в Радомир и Русе; Завод „Бета“, гр. Червен бряг; „Булгартабак“ АД; заме­ните на гори и земи.

Разбира се, този списък далеч не е пълен, но ние ще настояваме за пълно разкриване на политиците и партиите облагодетелствали се от тези сделки. Не може да има честна държавна политика, когато до­сега управлявалите партии и техни лидери са си служили с корупцион- ни средства и комисиони, за да печелят избори. Не можем да продъл­жим напред в борбата с корупцията и развитието на страната, ако тези партийни лидери, които са извършвали или допускали такива сделки, продължат да ни управляват.

Нашата програма в борбата с корупцията включва следните по-важни инициативи:

 1. Информиране на обществеността за всички приватизацион­ни досиета и доклади на Агенцията за приватизация и следпривати- зационен контрол и извършване на проверка от страна на ДАНС за съмнителни и корупционни сделки.
 2. Връщане на средства и имущества и разваляне на сделки, ако

в съда се докаже, че те имат корупционен характер.

 1. Разваляне на всички сделки за заменки сключени от прави­телствата на Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев, за които се докаже, че са извършени в нарушение на закона и принципите на честната търговия.
 2. Проверка на всички по-големи приватизационни договори и на тяхното изпълнение. Ако се окаже, че тези договори са променени в ущърб на публичния интерес да се прилагат санкциите записани в съответния договор или той да се разваля.
 3. Разследването на прокуратурата за не плащане на такси по линия на хазарта в особено големи размери (500-700 млн. лв.) през яну­ари 2020г.; да се разшири и да се разкрият носителите на „политическия чадър“, без който подобна злоупотреба би била невъзможна.

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ се обявява за национално обединение около принципа „Чисти ръце“. Ние сме отворени за всич­ки, които искат да спрат корупцията и да доведат тази борба докрай. Същевременно всички наши ръководители и всички наши сегашни и бъдещи съюзници трябва да знаят, че всеки носи лична отговорност за спазването на законите и своята почтеност.

Нашето Движение смята, че не могат да бъдат оставени без по­следствие случаите, когато висши политици осигуряват многомилион­ни договори, привилегии, концесии и евро средства на свои прибли­жени фирми и олигарси, а след това получават част от тези средства за свои лични нужди. Ние сме убедени, че принципът „аз на тебе – ти на мене“ е форма на организирана корупция, която се разшири особено много при правителството на Сергей Станишев и Бойко Борисов и за­сегна лично и на двамата премиери.

Операцията „Чисти ръце“ следва да се превърне в постоянен критерии за участие в държавното управление. Ако искаме да напра­вим прелом в българската политика, ние не трябва да допуснем нито един кандидат-депутат да бъде замесен в корупцията по висшите ета­жи на властта. Това се отнася и до някои от лидерите на сегашните пар­ламентарни партии. Изчистването на образа на България, операцията „Чисти ръце“ са само едната страна на модела. Втората е бъдещето, ут­решното управление на страната. Движение „ЗАЕДНО за промяна“ е проучило внимателно опита на страните с най-ниска корупция в Ев­ропа – Финландия, Дания, Швеция. Ние разполагаме с пълен набор от инструменти за свеждане до нула на корупцията по висшите етажи на властта. Сред тях:

– Механизъм за установяване на пълна прозрачност на публич­ните разходи.

–   Увеличаване на броя и обема на публичните регистри за всич­ки сделки с държавно имущество, обществени поръчки, концесии и т.н.

–   Създаване на Държавна комисия за остойностяване към Ми­нистерството на финансите, което да въведе ред при ценообразуването на търгуемите държавни активи.

–   Текущо информиране на цялото население за приходите, раз­ходите и финансите на държавата чрез специална електронна платфор­ма.

Другата особено важна цел, която си поставя Движение „ЗА­ЕДНО за промяна“ се обявява за промяна в отношенията държава – бизнес. През последните 25 години и особено след 2005г. в страната се създаде особена, държавно олигархична власт. При управлението на Борисов изпълнителната власт постоянно разпределя към свои близки фирми (обръчи от фирми), европейски средства, държавни поръчки, концесии и т.н. Лично Борисов и неговите министри спират проекти, чрез различни държавни институции (КЗК, КФН и др.) на крупни инвеститори и ги заменят с фирми, близки до властта. Пра­вителството на Борисов постоянно отнема бизнеси от едни фирми и ги „подарява“ на други. ГЕРБ и неговия лидер така и не разбраха, че строейки такъв тип власт, те разрушават самата демокрация, убиват конкуренцията, отблъскват чуждите инвеститори. Ние от Движение „ЗАЕДНО за промяна“ искаме не само да призовем народа да не допу­ска повече ГЕРБ до властта, но да променим характера на самата власт. Нашата цел е да възстановим европейския характер на българската демокрация. Това означава: да не делим повече фирмите на „свои“ и „чужди“, а да създадем спокойствие, нормална конкурентна среда и равно отношение към всички представители на бизнеса. Необхо­димо е да възстановим независимостта на различните държавни ин­ституции (КЗК, КФН, ДАНС и др.) и преустановим подчинението им само на едно лице, както е в момента.

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ е готово с нов антимонопо- лен закон, с който се премахват монополните привилегии на опреде­лени фирми, които създаде правителството на Борисов. Къде поради ниска компетентност, къде поради корупционни зависимости ГЕРБ разрушиха пазарните свободи. Привилегиите на властта замениха свободната конкуренция. Партийните субсидии създадоха неравно­правие в изборния процес. Корупцията унищожи чувството за спра­ведливост и формира у българина трайно безверие.

ГЕРБ и неговите сателити компроментираха изборния процес. Тази партия върна партийния контрол върху избирателните секции и изборите въобще. Ето защо тук се полагат съществени реформи, за да върнем доверието на гражданите. Необходимо е да подменим сегаш­ните партийни изборни комисии с професионална изборна админи­страция, при много строги санкции за каквито й да са изборни наруше­ния: Ние сме за задължително и незабавно въвеждане на електронно дистанционно гласуване за всички български граждани живеещи у нас и в чужбина. Ние сме за машинно гласуване във всички 12 000 изборни секции. Смятаме за правилно въвеждането на електронно видео на­блюдение във всички изборни секции, което да гарантира граждански контрол в реално време върху преброяването на гласовете и въобще провеждане на изборите. Следва рязко да увеличим наказанията за брокери на гласове, както и други посредници при купуването на гла­сове, добило широки размери при управлението на ГЕРБ. Движение „ЗАЕДНО за промяна“ води вече няколко години разяснителна работа за премахване на партийните субсидии, които в българския вариант се явяват антиконституционни привилегии и нарушение на равенството на всеки глас. Ние сме за замяна на партийните субсидии със свободно и прозрачно набиране на средства чрез нов Закон за финансиране на политическите партии.

„Движение ЗАЕДНО за промяна“ смята, че основна причина за проблемите на съдебната власт в България се явява недопустимата и постоянна намеса на Изпълнителната власт и партийните лидери в нейната работа. Ние смятаме, че независимостта на съдебната власт следва да се гарантира чрез поредица от законодателни промени. Редно е да се премахне парламентарната квота при избори на Висш съдебен съвет. Смятаме за редно увеличаването на бюджета на съдебната си­стема и на възнагражденията на съдии и прокурори. Същевременно следва да се увеличат наказанията за намеса в работата на съдебната власт и за корупция сред магистратите. Промените в прокуратурата могат да се постигнат чрез промени в Закона за съдебната власт. Следва да се намаляват сроковете за произнасяне на съдебни и прокурорски решения. Ние сме за запазване на мястото на прокуратурата в състава на съдебната власт. Искаме обаче по-ясно гарантиране на свободата да обвинява всеки отделен прокурор, както и на контрола за законността на неговите действия.

„Движение ЗАЕДНО за промяна“ категорично отхвърля укри­ването на материали, спирането на разследвания, както и компромети­рането на данни получени от ДАНС и следствието, които се извършват под диктовката на политици от ГЕРБ, включително от сегашния пре­миер – министър.

Съществената част от политическите реформи, за които наше­то Движение настоява засягат свободата на медиите. Няма демокрация и плурализъм без свобода на медиите. Вече години наред България е класирана на последно място в Европа и на едно от последните места в света по свобода на медиите. Основната причина за това е целена­сочената политика на ГЕРБ да постави под контрол по-голямата част от вестниците и телевизионните канали. Това превърна българската демокрация във фасадна и формална. Ние ще се борим да обновим ме­дийното законодателство в България като ограничим концентрацията на медии в едни и същи лица. Нуждаем се от допълнителни законови решения за да гарантираме правата на журналистите и ги защитим от натиска на политици и свързаните с тях собственици на медии – ще стимулираме всячески поднасянето на обективна информация. Право­то на обективна информация на всеки гражданин е свещено демокра­тично право. От друга страна ще се борим за спиране на целенасочено­то омаскаряване на фирми и личности чрез медиите с цел постигането на политически и бизнес цели.

От олигархична ние искаме да превърнем българската държава в наистина демократична и открита институция. От държава, която днес недофинансира почти всички държавни сектори, искаме да превърнем държавата ни в истински защитник на правата и интересите на хората. От държава, която иска да постави под контрол всеки по-голям бизнес, ние ще се стремим към максимална свобода на бизнеса и създаване на равноправна конкурентна среда. Да върнем държавата на гражданите е наша първостепенна задача. А това значи да защитим демократичните достояния на българите, отнети след 10г. управление на ГЕРБ.

III. Нова икономическа доктрина – нашият най-голям принос

Това, което отличава Движение „ЗАЕДНО за промяна“ е разра­ботката и приложението на принципно Нова икономическа доктрина за развитието на България. Участието в Движението на цяла група видни икономисти с международна известност направи тази доктрина реалност. Нашата борба е тя да се превърне в правителствена програма за периода 2021-2025г.

Главна цел на нашата доктрина е да достигнем до края на след­ващото десетилетие по основни икономически показатели повечето източно-европейски страни. При управлението на Борисов България изостана от всички европейски държави. За да преодолеем изостава­нето ние се нуждаем от ръст на БВП от 6-7% средно за 2022-2025г. и от 8-10% за 2021г. През настоящата 2020г. сривът на българската ико­номика ще бъде около 10%, което изисква по-голямо ускорение през следващата година

Как можем да постигнем тези темпове?

Преди всичко като изменим радикално характера на държавна­та икономическа политика.

Нашата доктрина отхвърля държавния икономически модел не само през последните 10 години, но и през целия преходен пери­од. Вече четвърт век българските правителства се занимават главно със сделки, разпределение и преразпределение на държавни активи. Ние ще променим това: От продавач и приватизатор, нашата държава следва да се превърне в справедлив регулатор и съзидател на нови ико­номически проекти. От пасивен наблюдател на негативни монополни практики, българската държава трябва да се превърне в защитник на свободния пазар.

България е изключително богата страна на климат, природа и полезни изкопаеми. За съжаление, през последния четвърт век Бълга­рия и нейните активи бяха подложени на тотално разграбване. Земи, гори, плажове, ловни стопанства, води, полезни изкопаеми бяха пре­хвърлени на безценица в частни ръце. По-лошото е, че те бяха блокира­ни, вместо да дават добавена стойност. Ние коренно ще изменим тази политика, ще поставим над публичен контрол не само държавната и общинска собственост, но и ще направим така, че това да доведе до увеличаване на брутния вътрешен продукт за страната.

Уникалността на нашата Нова икономическа доктрина е в по­стигането на изпреварващ и догонващ икономически растеж от 6-7% средно годишно (2022-2024г.) и 8-10% за 2021г. Това е условието да постигнем основната цел – догонване и изпреварване по основни ико­номически показатели на другите източно-европейски страни. Подоб­на задача е много трудна поради силния спад на икономиката през пъ­рвото полугодие на 2020г., вследствие на пандемията. Намаляването с 10-12% на БВП през второто тримесечие е много лош сигнал за общите годишни резултати за цялата 2020г.

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ има в арсенала си пореди­ца от действия, които да намалят спада и да пристъпим към ускорен растеж още през първото тримесечие на 2021г. Главното е незабавно да започнем активното преструктуриране на българската икономика и бързо изграждане на нови експортни сектори с висока добавена стойност. България не може да върви напред с тази икономика, която има в момента. Това е икономика с ниски темпове на растеж с ниска добавена стойност и ниски доходи, която води до тежка демографска криза и обезлюдяване.

Основни източници на ускорения икономически растеж са: 1. Вътрешни резерви в обем от 5-7 млрд. лева годишно; 2. Еврофондове за около 29 млрд. евро за следващия 7-годишен планов период; З.Мащаб- ни чужди инвеститори. Възнамеряваме да привлечем мащабни чужди инвестиции – от сегашните 500-700 млн. евро до 6-7 млрд. евро годиш­но, или 10 пъти увеличение. Ако през следващия седем годишен планов период на Европейската комисия ние осигурим (в идеалния случай) 29 млрд. евро, то за да ускорим растежа и догонващото развитие ще са ни необходими допълнителни 35-40 млрд. евро (5-6 млрд. годишно).

За да се постигне тази цел е необходимо да върнем доверието на чуждия бизнес в българската държава, да спрем корупцията и адми­нистративния натиск върху чуждите инвеститори. Най-важното е да създадем стабилност за инвестициите и съобразяването им със страте­гическите цели на българската икономика. Българският народ, новите български поколения следва да работят в престижни бизнес структу­ри, със силни пазарни позиции и висока добавена стойност. България не е място само за дребни чужди търговци, нито за остатъчни морално остарели производства с ниска добавена стойност.

За първи път от десетилетия насам икономическият екип на Движение „ЗАЕДНО за промяна“ разработи подробно виждане за нов модел на българската икономика. Затова имаме право да говорим за Нова икономическа доктрина. При разработването на конкретните ин­вестиционни ниши, нашите експерти водиха разговори с крупни ком­пании от Франция, Германия, САЩ, Китай, Австрия, Италия, Нидер­ландия и др. Всеки от изложените по-долу инвестиционни проекти е разглеждан през призмата на европейските и световни пазари и на ин­тереса на крупни мултинационални компании. Ето част от разработва­ните от нас проекти, чрез които можем рязко да увеличим темповете на растеж и които можем да активираме веднага след старта на едно ново българско правителство.

 1. Преобразуване на целия селскостопански отрасъл, като про­изводител на висококачествени екологични храни и храни с висока до­бавена стойност за целия европейски пазар. Съществена черта на този инвестиционен проект е промяната в структурата на износа – износ на суровини към износ на стоки с висока добавена стойност.
 2. Проект за дигитализация на всички публични услуги, съвместно с водещи европейски и американски компании. Това означава на практика да създадем авангардно електронно правителство и да променим технологията на функциониране на правителствения сек­тор.

Този проект ще позволи съществено намаляване на бюрокраци­ята и опростяване на услугите за гражданите и бизнеса. Прекият ико­номически ефект само от този проект е около 8-12 млрд. лева, а косве­ният – многократно повече поради намаляване на бюджетни разходи за издържането на бюрокрацията.

 1. Разширяване на газовата мрежа за битово потребление от се­гашните 3% до 40-50% при инвестиция на западноевропейски и амери­кански компании – част от новата енергийна стратегия на България.
 2. Значително увеличаване на производството на редки метали, в контекста на новата европейска политика за заместване на вноса на редки метали от азиатските производители като отчитаме наличието на съответни полезни изкопаеми в България.
 3. Привличане на крупни европейски инвестиции в обновява­нето на товарния и пътнически железопътен транспорт. Сегашното състояние на железопътния транспорт у нас е трагично. Мнение на ев­ропейските експерти в сектора са, че инвестициите в него ще имат мул­типликационен ефект, ако българската железопътна мрежа се обвърже по-тясно с тази на другите европейски страни.
 4. Декларираме, че е налице инвестиционен интерес за модерни­зиране на пристанище Варна и превръщането му в основно транспор­тно звено за стоки от Азия и Русия към Европа.
 5. Модернизация и реконструкция на поне три пристанища по река Дунав с цел превръщането на речния път в основна артерия за снабдяване на Централна Европа със стоки от югоизточна Европа, Азия и Русия.
 6. Строителство на магистрала „Хемус“, коридорите Север-Юг, Видин-Кулата и Русе – Свиленград, както и магистрала Варна – Бургас.
 7. Прилагане на 5в мрежи за управление на градска среда в гру­па големи и средни градове.
 8. Подготовка и строителство на водородна централа с инве­стиции на японски енергийни компании.
 9. Първи завод за асемблиране на електро-автомобили съвмест­но с водещи мултинационални корпорации.
 10. Преформатиране на консорциума за изграждане на нова ядрена централа в Белене, като част от новата енергийна стратегия на България.
 11. Проект за поетапно въвеждане на заместващи енергийни мощности в комплекса „Марица – Изток“ с цел намаляване на зави­симостта от въглищните централи, чрез привличане на чужди части инвестиции и европейски средства.
 12. Проект за разширяване на експортните услуги на български­те болници, чрез оказване на медицински услуги на нуждаещите се от Близкия изток и Северна Африка, като част от обща реформа на здра­веопазването в България.
 13. Преки чужди инвестиции за преработване на индустриални отпадъци, производството на черни и цветни метали, като част от ма­щабна екологична реформа в страната.
 14. Проект за дигитален метод при определянето на данъчните задължения на всички фирми в страната, насочен към ограничаването на сивия сектор и намаляване на зависимостта на фирмите от държав­ната бюрокрация.
 15. Инвестиционен проект за производството на територията на България на иновационни машини и съоръжения за нуждите на екологията.
 16. Проект на нов тип градски туризъм чрез създаване на мо­дерни крайградски зони за развлечение, изкуство и спорт.
 17. Инвестиционен проект за национални фестивали в различ­ни обекти на изкуството и културата.
 18. Инвестиционен проект за нови образователни технологии, съчетаващ дигитално обучение с активна социализация и поставящ учениците и студенти в творческа и конкурентна среда.
 19. Проект за национално подпомагане на млади спортни та­ланти и подкрепа на детско-юношески школи по спортно майсторство.

Всички 21 инвестиционни ниши са разработени от експерти на Движение „ЗАЕДНО за промяна“. Те са база за мобилизиране на на­ционален кадрови финансов ресурс при едновременно привличане на мащабни чужди инвестиции от около 5-7 млрд. евро годишно. Самите проекти са замислени, така че да имат мултинационален ефект върху цялата икономика и да доведат до вътрешна реализация на т.н. „ни- шова стратегия“ като най-успешен съвременен метод за ускорение на икономическото развитие.

Ангажирането на новото българско правителство с мащабна инвестиционна програма е първата, най-важна част от Новата иконо­мическа доктрина на страната. Прилагането на тази доктрина изисква още цяла поредица от реформи в икономиката и социалната политика.

Първо. Повишаване на темповете на растеж до 6-7% годишно е най-важното условие да повишим доходите на населението до 1000 евро средна заплата и 350 евро средна пенсия до 2025г.

Второ. Предложените 21 основни инвестиционни проекта и тяхната мултипликация ни позволяват да осигурим 25-30 хиляди нови работни места средногодишно.

Трето. Неразделна част от Новата икономическа доктрина е ма­щабна данъчна реформа. Преминаването от плосък към прогресивен данък, диференцирането на данък печалба и на ДДС и дигитализация- та на данъчните механизми са ядрото на замисъла. Нашите анализи по­казват, че реформите ще доведат до увеличаване на приходите от ДДС с над 3 млрд. лева, на акцизи – с 1-1,2 млрд. лева, на данък печалба с 1,5 – 2 млрд. лева. Аферата с частната лотария от януари 2020г. показва колко големи са „пропуснатите“ държавни вземания (над 700 млн. лева само от един субект).

Четвърто. Новата доктрина и увеличените приходи позволяват да приемем цялостна програма за справяне с бедността. Целта – от се­гашните 30% крайно бедни да достигнем европейските стандарти от 6-10% бедни до края на 2025г. Така ще намалим рязко социалната дифе­ренциация, която сега е най-високата в Европа.

Пето. Приемаме като правилна стратегия в бъдеще в България да бъде въведен базов доход за всички граждани, разбира се, при съз­дадени предварително достатъчни финансови условия за това.

Шесто. Новата икономическа доктрина предвижда допълни­телни мерки срещу изтичането на капитали чрез банкова система, осо­бено в контекста на влизането ни в чакалнята на Еврозоната.

Седмо. Експертите на Движението ще предложат Алтернативен бюджет за 2021г. и нова средносрочна макроикономическа рамка.

IV. За единението на българската нация и за спирането на демографската катастрофа

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ има три стратегически про­грамни приоритета – да ускори икономическия растеж и удвои дохо­дите; да замени корумпираното-олигархично управление на страната като възстанови принципите на европейската демокрация и да възста­нови единението на българската нация.

Днешната българска нация е силно разединена. Тя се дели на фили и фоби; на бедни и богати; на българи, цигани и турци; на пра­вославни, католици и мюсюлмани; на европейци и евроазийци, на па­триоти и нихилисти. Разединението на българската нация е достигна­ло опасни граници, които поставят под въпрос самото й оцеляване.

ГЕРБ и нейният лидер не разбират това. Те нехаят, че близо 2 млн. българи напуснаха трайно страната, от които почти половината при тяхното управление. Те нехаят, че раждаемостта у нас е два пъти по-малка от смъртността и че ние българите бяхме обявени от ООН за най-бързо топящата се нация в света.

Бедният и разединен народ е винаги под угрозата на демограф­ския срив. Слабата и корумпирана държава не може да обедини народа си. Тя по-скоро го отчуждава, обезверява. Държавата е символ на на­ционалното единение и неговия най-силен инструмент. Когато тя от­съства като фактор на единение, тогава настъпват емиграция и загуба на национална идентичност.

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ разработи смела програма за възстановяване на националното единение. Върху тази програма ние искаме да привлечем към себе си най-широки национални сили. Кои са основните положения на нашата програма?

Първо. Нашето Движение се обявява и смята да се бори с всички сили за историческо помирение на българския народ. Срамно и недо­пустимо е да се продължава разделението на нацията по повод на исто­рията. Това е нашата българска история. Тя трябва да бъде изучавана спокойно и трезво, а не да бъде повод за партийни и обществени раз­деления. Така наречените исторически партии следва да намалят своя егоизъм. Неправилно е новите български поколения да бъдат възпита­вани с дух на омраза едни към други, по повод на събития отпреди 70 или 100 години. Ние искаме да се инвестират повече държавни сред­ства за създаване на запомнящи се културни образци, които да пока­зват истинските героите на българската история. Героите и жертвите от 1912, 1918, 1925, 1944-45 г. трябва да бъдат представени в цялата им сложност и противоречивост, в цялото им богатство и сила. За да събе­рем българите отново, следва да върнем единството на своята история.

Второ. Ние от Движение „ЗАЕДНО за промяна“ ще водим по­литика на формиране на стабилна „средна класа“. Вместо сегашното разделение на 3% богати, 30% крайно бедни и 65% живеещи в несигур­ност със средни месечни доходи от около 500 евро. трябва да форми­раме стабилна средна класа, която да включва повече от 70% от всички граждани. Единение на нацията има когато държавата подпомага бед­ните и ангажира богатите в борбата за социална хармония. Опитът на социална Европа тук е безценен. Ние ще предприемем всички познати механизми за намаляване на бедността чрез по-справедлива данъчна система, необлагаем данъчен минимум, промяна в системите за соци­ално подпомагане и т.н.

Трето. Ние се обявяваме за нова регионална политика. Това, ко­ето направиха правителствата през последните 20 години и особено трите правителства на Б. Борисов е разделение на България на няколко богати града и обезлюдяване на 2000 села и повечето малки и средни градове. Такава политика принуждава населението на селата и малките градове да напуска родните места. Бедният северозапад все повече се превръща в беден север.

Ние възнамеряваме с икономически средства и чрез инвести­ции да върнем повече производства в по-слабите общини. Готови сме с проект за ново териториално деление. Ще приложим нова регулация за българското фермерство, която ще възроди стотици села.

Четвърто. През 90-те години на ХХ в. с много мъдрост и търпе­ние ние съхранихме етническия мир в страната, създадохме наш, бъл­гарски етномодел. Днес това вече не е достатъчно.

Икономическото положение на ромското население е повече от тревожно. Десетки хиляди млади роми не работят, не учат. Много от тях са носители на тежка битова престъпност. Въпреки усилията на полицията, тази престъпност взима вече хронични размери. В нерав­ностойно положение са и повечето общини, където преобладават бъ­лгарски турци. Доходите на това население остават по-ниски, а работ­ните места са абсолютен дефицит. Ние предвиждаме да създадем нови работни места, чрез нови програми на заетост на ромското население. Нашата етническа политика трябва да бъде насочена към икономиче­ската интеграция на всички етноси, на всички общини. Само така мо­жем да хармонизираме българското общество и да постигнем единение на цялата нация.

***

Движение ЗАЕДНО за промяна“ си поставя следните най-важ­ни политически цели до края на 2024г.:

 • Да разшири влиянието си през 2020г. до степен, която гаран­тира превръщането на Движението във водеща политическа сила през новото десетилетие.
 • Да стане важна част от следващото парламентарно мнозин­ство от началото на 2021г.
 • Да участва във формирането на новото редовно българско правителство, което ще бъде изградено след парламентарните избори.
 • Да приложи на практика „Нова икономическа доктрина за ускорение на развитието на Република България“ с цел догонване на по-развитите европейски страни и пълно сближение със страните от

Източна Европа.

 • Да гарантира напълно спирането на корупцията по високите етажи на властта и да осигури наказания за всеки участвал в разграб­ването на държавни активи.
 • Всички индивидуални и колективни членове на Коалицията се задължават да следват нейните принципи и цели, както и решенията на ръководните й органи. Тяхно демократично право е да обсъждат, предлагат и допълват решенията на Коалицията.

Движение „ЗАЕДНО за промяна“ е отворено за всички, които искат замяна на сегашния модел за управление с нова антикорупцион- на и демократична коалиция. За всички, които приемат новия модел за ускорено икономическо развитие. За всички, които искат по-справед­лива съдебна система и свободна журналистика!

гр. София

Напишете съобщение

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са маркирани *