0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

2016, НПК, Декларация за провала на реформите в страната

февруари 26, 2023от Захари Руженов0

Национална партийна конференция на партия Българска социалдемокрация – Евролевица

Декларация за провала на реформите в страната

Изминаха почти  две години  от дейността на правителството  „Борисов 2”. Това правителство започна своята дейност с публично оповестена програма и политически споразумения за реформи. За съжаление две години по-късно тези реформи или се провалиха или бяха извършени частично или непълно.

 

Съдебна  реформа

Въпреки огромния международен и вътрешен натиск съдебната реформа не постигна своите цели, а извършените промени се оказаха непълни и нискоефективни. В резултат – протести на съдии и адвокати, недоволство на обществеността, липса на видими резултати в борбата с корупцията по висшите етажи на властта.

Ние делегатите на НПК се обявяваме за много по всеобхватна съдебна реформа:

 

1. Настояваме за промени в няколко десетки закона, които  да предотвратят  хаоса в икономическите отношения, хаоса в  търговското  право, прехвърлянето на фирми длъжници, предумишлените фалити , ограбването на хората и бюджета.

2. Правителството се провали чрез нежеланието си  да приеме европейското по характер антикорупционно законодателство. Опитът това да стане чрез погазването на човешките права и чрез даване на нова порция  власт на правителството за сметка на правата на обикновения човек. Очевидна е амбицията на сегашното правителство  само да решава „кой прав , кой – крив” , то само да подрежда, то само да контролира прокурорските проверки и информацията стигаща до държавното управление.

Такава съдебна реформа не е нужна на европейска България. Ние настояваме за такива промени в законодателството, които да гарантират пълната независимост както на съдиите, така и на прокуратурата и следствието.

 

Здравна Реформа

През 2000г. Българската Евролевица предложи единствената алтернатива на сегашния модел  на финансиране на  българското здравеопазване. Днес 15г. по-късно за мнозинството  българи е ясно, че този модел на здравна реформа е провален. Правителството на Борисов представя като своя  здравна реформа опита  за административен контрол  върху разходите в болниците и за въвеждането на финансови правила  с административни разпоредби. Както и повечето лекари в страната и ние считаме  тези опити за безперспективни.

Големият проблем  на здравната система  е, че тя се опитва да съчетае пазарното начало с монопол на една здравна каса. При такава система разходите за здраве непрекъснато се увеличават   без да има пропорционално увеличаване на качеството  на здравните услуги. Ето защо натискът за повече средства от долу расте, растът и разходите на обществото и бюджета. Ето защо и голямата част от българските граждани не желаят да плащат своите здравни вноски. Кризата в здравеопазването продължава, близо сме до финансова катастрофа.

България се нуждае от нова по характер комплексна здравна реформа. Напомняме за основните положения на внесения  от нас и неприет закон през 2000г.:

–  Замяната на сегашната монополна НЗОК със шест , десет или повече здравни каси съществуващи като здравни финансови институции  и работещи чрез държавен лиценз;

– Натрупване на здравни вноски по сметки (индивидуални партиди), които  могат да се използват само за здравни услуги до излизане в пенсия;

–  При запазване на средствата и лихвите по тях , те остават собственост на човека след излизането му в пенсия.

– Доброволни трансфери  на средства между членовете на семейства или волеизявление на всеки собственик на партиди.

– Отделен режим на финансиране на хронични заболявания и  спешна помощ.

Убедени сме, че тази система гарантира конституционното право на всеки български гражданин да осъществи  правото си на здравеопазване, както и правото на всеки пациент да избира здравна каса , лечебно заведение , цена и вид на услугата.

Ние трябва да обърнем пирамидата, лекарите и болниците да се борят за пациента, а не обратното.

Националната партийна конференция смята, че реформата в образованието отново става актуален проблем за страната. Ето защо е правилно ръководните органи на партията да поемат тази инициатива

 

Реформа в  образованието

Българското образование продължава да изостава  от световните тенденции. Правителството на Борисов не можа да изпълни ангажиментите приети при формирането му. Успехите на отделни средни и висши училища не променят общата картина на все по-голямото разминаване между българското образование и утвърдените европейски стандарти в този сектор.

Националната партийна конференция  на БСДЕ разработи модел за цялостна реформа на българското средно и висше образование. Неговите основни моменти са както следва:

Първо. Тясна обвързаност между средно специално образование и висшето образование с икономическите приоритети в развитието на България и т.нар. „производствени ниши”.

Второ. Развитие на средното образование с цел даване на професии на повечето ученици завършили средно образование.

Трето. Намаляване на относителния дял на общообразователните специалности във ВУЗ.

Четвърто. Пълна компютъризация на средното и висше образование.

Пето. Реализация на програмата  „всеки ученик и студент с компютър

Шесто. Разширяване на възможността за превръщане на ВУЗ в крупни образователни и стопански единици с цел привличането на средства от различни икономически субекти.

Седмо. Масово развитие на езиковото обучение за всички възрастови групи

Осмо. Поетапно увеличаване на учителските и преподавателските заплати в тясна връзка с постигнатите резултати на всеки един от тях.

 

Възлагаме на Изпълнителното ръководство на Партията да определи работни групи по всяка от трите реформи с оглед популяризиране на нашите идеи.

 

София

25.06.2016г.

 

Напишете съобщение

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са маркирани *