0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

Програми

февруари 26, 2023от Захари Руженов0

НАЦИОНАЛЕН СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ

 

 

 

 

НОВА ПОЛИТИКА ЗА ДОХОДИТЕ НА ХОРАТА

 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОФИЯ

МАРТ 2011

Българската социалдемокрация вече 10 години не е в българския парламент. Причините за това са анализирани многократно на различни политически форуми. Две от тези причини имат особено важно значение: едната е овладяването на властта през изминалото десетилетие от нови, нетипични за нашия политически живот сили като НДСВ и ГЕРБ. Другата е постоянният натиск и репресия срещу социалдемократите, идващи най-вече от средите на БСП и други групи, свързани с бившата комунистическа Държавна сигурност.

Всичко това не променя, а напротив засилва историческата необходимост в България да се формира силна социалдемократическа партия. Такъв решителен опит имаше Българската евролевица. Именно през тази и следващите години Българката социалдемокрация следва да се върне в политическия живот.  Ние съхранихме социалдемократическото движение в условията на 20 годишна опозиция и само по себе си това е успех. Защо сега, през 2011г. заявяваме, че българското общество се нуждае от силна нова партия със социална насоченост:

 • Защото както показват последните социологически проучвания над една трета от всички български избиратели биха гласували за нова политическа партия, необременена с провалите на властта през преходния период;
 • Защото вече 20 години в България не се провежда европейска социална политика и българските граждани искат промяна.
 • Защото 2011г. е изборна година и тя може да се превърне в преломна за българския политическия живот;

 

За 20 години преход България:

 • Изостана от повечето източно-европейски държави през този период;
  • Има 0,7 % средногодишен икономически растеж, който е сред най-ниските показатели в света и най-нисък в цяла Европа;
  • Загуби своя индустриален потенциал, или 86 % от работещите през 1990г. предприятия;
  • Остана с най-ниски доходи и пенсии в цяла Европа;

 

От  тези 20 години, 8 години страната е управлявана от БСП, 4 – от СДС, 4 – от НДСВ и 2 от ГЕРБ.  Сега някои от тези партии искат да станат алтернатива за управлението на ГЕРБ. Как, когато партии като БСП, СДС, НДСВ и ДПС сринаха индустрията, раздадоха на безценица заводите, земите и горите и обогатиха не народа, а група алчни олигарси. Общото между всички управления е пълното отсъствие на европейска по характер политика на доходите. Страната и гражданите са жертва на крайно дясна икономическа политика, на про-олигархическа политика и решения, които доведоха до доминация на рентиерския за сметка на производствения капитал.

Българската социалдемокрация има историческата задача да утвърди нова политика на доходите за хората, за да помогне за демополизацията на стопанския живот: на здравеопазването, на търговията на хранителни продукти и енергопотреблението, на мобилните услуги и т.н.

Ние, българските социалдемократи вече 20 години водим борба в опозиция. Няма съмнение – това е трудна съдба. Но заедно с това и достойнство, и основание да се явим на предстоящите избори за президент и местни органи на властта.

 

I. КАКВА Е ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ?

 

България е в криза. Страната излезе от рецесията през 2010г., но кризата не е завършила. Напротив – тя променя характера си и в много отношения се задълбочава.И през 2011г. икономическият растеж ще остане много нисък. Рязко се увеличава междуфирмената задлъжнялост. Започват верижни фалити на фирми. Налице е опасност от стагфлация.

Единици са добрите предприятия, които осигуряват заетост и доходи, благодарение на успешна икономическа дейност и модерни технологии. Голяма част от бизнеса в България живее от обществени поръчки и за сметка на заетите, които получават ниски заплати и работят при лоши условия на труд. В остра криза остава  строителството, а селското стопанство е нископроизводително. По – голямата част от земята се контролира от 5-6 групировки и около 20 крупни фермери. Експлоатацията в селското стопанство е огромна – хората работят без договори, без никаква защита и сигурност.

Секторът на услугите е изложен на тежка външна конкуренция. Много фирми в услугите ще спрат своята дейност през тази година.

Образованието е в процес на реформи, чиито резултати са все още неясни. Науката продължава повече да потребява, вместо да създава публични ресурси. Здравеопазването е в хаос заради недостатъчните средства и ограничения достъп до здраве в резултат на изключително високите цени на здравни услуги.

По експертни данни българските граждани са най-обезверени в цяла Европа. Младите продължават да напускат страната. Съзидателната сила на българските граждани се топи с всеки изминал ден и се превръща в усещане за безперспективност.

Така България постепенно се превръща в провинция на ЕС, която продължава да :

 • Създава рискове, вместо ползи за собствените си граждани и за ЕС като цяло;
 • Поражда все повече протести на работници в различни сектори на икономиката;
 • Губи непрекъснато позиции на европейския пазар на стоки и услуги;
 • Пропилява културното си наследство;
 • Увеличава дистанцията от страните в Централна и Западна Европа;

 

II. КАК СТИГНАХМЕ ДОТУК?!

 

През последните 20 години българските правителства пропиляха националните ресурси, прехвърляйки ги в ръцете на непроизводителни и непредприемчиви групи, правейки три големи стъпки към икономическото и социалното изоставане на България.

Раздробяването на българското земеделие беше историческа грешка! На пръв поглед заради интересите на хората, земята се върна в реални граници. Всъщност земята, особено плодородната, попадна в ръцете на мощни групировки, които я превърнаха в рентиерски капитал.  Резултатът: почти няма българско земеделско производство. Раздробеното селското стопанство не издържа на конкуренцията на чуждите производители. Пасищата са празни. Хората по селата няма какво да работят. Селата обезлюдяват. 70 % от хранителните продукти в плодородна България се внасят.

Масовата приватизация беше втората историческа грешка! Близо 1200 предприятия попаднаха в ръцете на хора, които не можеха или не желаеха да ги управляват. Част от тях бяха разпродадени на безценица, други се превърнаха в изоставени сгради. Производственият капитал на България изчезна и се превърна в малко на брой частни богатства, които служат за луксозно потребление на собствениците си, но не и за създаване на работни места и публични блага. Резултатът: няма достатъчно работни места, които да осигуряват високи заплати. Огромен е размерът на скритата заетост, която обрича работещите на несигурност и бедност и лишава държавата от приходи, чрез които да се финансира добро образование и здравеопазване.

Заменките с държавна и общинска собственост бяха не само историческа грешка, а и престъпление! Публичната собственост, която можеше да се използва за създаване на заетост и на доходи за хората и бюджета, беше превърната в лични богатства, използвани за лично потребление на тези, които ги придобиха.  Резултатът: бюджетът загуби над 6 млрд. лева. Появиха се рентиери, чиито богатства не се дължат на предприемачество, а на политически връзки. Те нямат интерес да инвестират, поради което собствеността им е непроизводителна и не създава блага за хората.

Съдебната система беше деформирана така, че се превърна в заложник на частни икономически и политически интереси. Чрез прехвърляне на данъчни задължения от длъжници на фирми-фантоми държавата загуби само за 10 години над 20 млрд. лв. Стана модно да дължиш и да не плащаш. Известни и доказани престъпници се освобождават, докато невинни хора биват преследвани и съдени за фалшиви обвинения.

 

III. ИМА ЛИ ШАНСОВЕ БЪЛГАРИЯ?

 

България все още има своите предимства и шансове.

Най-голямото предимство е пълноправното членство в ЕС и присъствието в общия пазар на стоки, услуги, капитали и хора.  Това предимство е огромна възможност, която следва да се научим да използваме в полза на хората.

България все още има образована и квалифицирана работна сила. Това е основният ресурс на страната, който постепенно може да се загуби поради проблемите със заетостта и доходите и заради незавършената реформа в образователната система. В страната е налице научен потенциал, който може да се превърне в двигател на икономическото и технологичното развитие в страната.

Страната има природни дадености за развитие на туризма и селското стопанство. Наред с високите технологии и науката тези отрасли могат да се превърнат в двигател на заетост и доходи.

България има висококвалифицирано лекарско съсловие. Не бива повече да го губим в реформаторски експерименти. Здравният сектор е източник на социална сигурност и в същото време създава работни места и високи доходи.

Българското образование все още струва нещо. В него има традиции и специалисти, които продължават, въпреки недоверието и подценяването на труда им, да работят всеотдайно. Образованието е сектор на заетост и то трябва да бъде реформирано така, че да създава високи доходи.

Трябва категорично да кажем: с досегашните действия на правителствата, икономиката на България, а оттук  и цялостното развитие на страната не могат да бъдат извадени от кризата. Точно обратното – на лице е реална опасност от нова стопанска криза.

Българските социалдемократи се обявяват за нова активна държавна стопанска политика – не като увеличаваме бюджетните дефицити, а като рязко променим икономическите и социалните регулатори:

 • Правителството следва да приеме Пакта за еврото, предложен от ръководителите на Германия и Франция.
 • На тази основа в страната следва да се извършат дълбоки финансови и икономически реформи;
 • Правителството следва да насочи своите усилия към привличане на чужди инвестиции, които сега са едва 5 % от брутния продукт;
 • Правителството следва да определи категорично национални стопански приоритети и да пристъпи към разработената от българските социалдемократи „нишова стратегия”;
 • Правителството следва да приложи нови бюджетни технологии, както, за да увеличи приходите, така и да намали разходите си  с нови 20-25 %;

Със солидарните усилия на всички български ние следва да  променим политиките, така че:

 • Доходите на хората да растат с по-високи темпове, за да достигнат в перспектива средните равнища за ЕС;
 • Бизнесът от рентиерски, да се превърне в производителен;
 • Селското стопанство от „бейско” и чифликчийско, да се превърне в предприемаческо;
 • Заетостта да се запазва и да се увеличава не за сметка на доходите на хората и на условията на труд, а благодарение на високите технологии и успешната икономическа дейност;
 • Здравеопазването да се превърне в достъпно за всички хора, независимо от ценз и богатство;
 • Българското образование да стане конкурентоспособно и привлекателно за младите хора;

 

IV. КАКВО СА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА В ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА?

 

На България е необходима нова социална политика, която от остатъчна и разходна да се превърне в инвестиционна. Търсенето на конкурентоспособност чрез инвестиции в човешки капитал ще динамизира българската икономика и ще се отрази благоприятно върху заетостта и равнището на доходите. За да постигне тази цел, българската държава трябва да се ангажира с активна политика на доходите от труд и повишаване на пенсиите и социалните плащания.

С цел защита на доходите:

 • Въвеждане чрез закон за почасово заплащане на труда. Този механизъм ще увеличи гъвкавостта на наемането и ще е от полза както на наетите, така и на работодателите. Този механизъм ще извади „на светло” наемането в селското стопанство и ще намали експлоатацията в него. Според нас от 1.01.2012г. минималното почасово заплащане следва да бъде в размер на 2 лв. на час с едногодишен гратисен период за фирми в затруднение.
 • Да се въведе чрез закон автоматично действащ механизъм за определяне на минималната заплата, в който тя да се определи като  60% от средните доходи за страната. След въвеждането на подобен механизъм с отлагателен период от една година, в който предприятията да се приспособят към новата регулация, минималната месечна заплата би следвало да достигне равнища от порядъка на 300 – 350 лв.
 • Съотношението   минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст  към минимална работна заплата да нарасне и да надхвърли 50%;
 • Социалните помощи, както и социалната пенсия, да се обвържат с линията на бедността, а не както досега с гарантирания минимален доход;
 • Да се защитят доходите на семействата с малки деца, като се възстанови приспадането на определена сума (минимум 3 минимални работни заплати) от облагаемия доход на родителите за всяко дете до завършване на средно образование;
 • Да се въведе необлагаем доход на равнището на 1,5 минимална работна заплата на месец.

С цел постигане на висок темп на нарастване на средните доходи в страната трябва да се премине към активна регулация на икономиката, която да привлече инвестиции и да ги насочи към структуроопределящи сектори и към производства, които са в състояние да осигурят високи заплати:

 • Да се контролира нормата на печалба, чрез която държавата да може да стимулира инвестициите в печеливши, модерни и високодоходни производства;
 • Да се повиши публичното финансиране за здравеопазването и образованието с цел запазване на заетостта и повишаване на доходите в тези сектори, като и стимулите за спестяванията на хората за здраве;
 • Активно да се рекламира и да се стимулира търсенето на туристическите услуги в България;
 • Да се въведе висока ставка на поземлен данък за необработваемата земя;
 • Държавата да възстанови връзката между науката и селското стопанство и да подпомага по този начин фермерите за създаването на високоефективно селско стопанство;
 • Държавата да засили контрола върху спазването на Кодекса на труда и на безопасните и здравословни условия на труд. По този начин неефективните производства, които съществуват полулегално ще освободят пазарни ниши и работна ръка за успешните, високотехнологични предприятия;
 • Да са промени подоходното данъчно облагане, като плоският данък се запази само за доходите от професия. За останалите доходи  – от наеми, ренти и участие в акционерни дружества, да се въведе прогресивен данък.

Специални мерки за необходими за реформиране и развитие на три сектора: образование и наука, здравеопазване и изграждане и поддържане на пътната инфраструктура.

За образованието и науката: Необходимо е да се повиши качеството и престижа на българското образование и да се обвърже развитието му с европейския пазар на труда. За постигането на тази цел Българските Социалдемократи ще предприемат следните мерки:

 • Изработване и въвеждане на цялостна система на акредитация на образователните институции от всички степени на образованието и професионалната квалификация;
 • Синронизиране на програмите в българското висше образование с европейските такива с цел по-ефективна студентска мобилност. Активно въвеждане на обучение и на английски език в българските ВУЗ;
 • Стимулиране на студентската заетост чрез създаване на Кариерни центрове към факултетите на университетите, които са в пряка възраст с бизнеса;
 • Университетска администрация съставена от по-голям брой студенти;
 • Увеличаване на средствата за образование в държавния бюджет;
 • Публичните институции да се ангажират с рекламата и представянето на българското образование в чужбина;
 • Активна подкрепа на българските образователни институции за включване в Европейските образователни програми;
 • Обвързване на научните изследвания с развитието на пазара и прогнозата за пазарните ниши чрез проектно финансиране на науката;
 • Активна подкрепа от страна на публичните институции за включването на българските научни организации и колективи в Европейските програми за изследвания и технологични иновации;

За публичното здравеопазване: непосредствените мерки трябва да подобрят достъпа до здравни услуги и да създадат ред и публичност в предоставянето им. Българските социалдемократи ще предприемат следните мерки:

 • Премахване на монопола на Здравната каса чрез създаване на нов тип здравни каси, както бе предложено от социалдемократите още през 2000г.;
 • Въвеждане на система за акредитация на лечебните заведения в съответствие с ясни и публични стандарти;
 • Създаване на единна електронна дебитна карта;
 • Оптимизиране на здравната инфраструктура при спазване на критерии за пределна отдалеченост от здравни услуги;
 • Оптимизиране на доставките на скъпоструващи лекарства.
 • Успоредно с необходимите непосредствени мерки, публичните институции трябва да предприемат действия, които да повишат и стабилизират приходите в здравното осигуряване без това да предизвиква натиск върху публичните финанси. За постигането на тази дългосрочна цел Българската социалдемокрация ще разпространява идеята и проекта за въвеждане на Здравно спестяване, което постепенно да замени съществуващата разходо-покривна здравноосигурителна  система.

За инфраструктурното изграждане. Активното инфраструктурно изграждане ще окаже косвен ефект за развитието на икономиката, ще създаде заетост и ще генерира допълнителни доходи. За постигането му следва да се предприемат следните мерки:

 • Оптимизиране на процеса на възлагане чрез обществени поръчки и осигуряване на максимална прозрачност на процеса. За да се постигнат социалните цели, свързани с инфраструктурните проекти, при търговете за възлагане следва да се въвеждат хоризонтални критерии, особено такива свързани с екологичните норми, заетостта и доходите;
 • Оптимизиране на инфраструктурно изграждане чрез публично-частни партньорства. За да се постигат социалните цели в критериите за прилагане на механизма следва да се въведе пределна цена на концесионираната услуга за потребителя;
 • Подкрепа за създаване на регионални партньорства между общините за общо търсене на финансиране за инфраструктурно изграждане;
 • Преимуществено насочване на средствата от Европейските структурни фондове към инфраструктурно изграждане на общините;

 

 

 

V. ЗА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ

 

Президентската институция в България е принизена. Повече от 10 години тази толкова важна част от българската политическа система е превърната в аналитично-коментарен блок на събития и скандали. Президентството у нас вече години наред има партийно-пропагандна насоченост, а в последно време се ангажира с политическо инженерство.

Българска социалдемокрация е за засилване на авторитета и силата на президентската власт. Това трябва да стане не чрез промяна на парламентарната система, а чрез изпъляване на конституционните пълномощия на президента с реално съдържание.

Ние ще подкрепим кандидат за нов президент на страната, който:

 • Гарантира единството на трите власти и се явява надежден мост между тях;
 • Осигурява делови отношения с парламентарното мнозинство и правителството  и стабилността на властта като цяло;
 • Авторитетно ръководи и координира външната политика на страната;
 • Поема ангажимента за дълбоки и всестранни реформи в съдебната система;
 • Ангажира се със засилване на ролята на Съвета за електронни медии и за гарантиране свободата на словото и съвестта  на журналистите;
 • Активно координира структурите на националната сигурност.

 

Българската социалдемокрация ще има своя кандидат за президент. Много е важно той да бъде издигнат и определен демократично.

 

VI. ЗА ИЗДИГАНЕ РОЛЯТА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

Икономическата криза, която продължава в България вече 4 години се отразява много тежко не само на хората, но и на общините. Сега над 40 общини са в състояние на фалит, а други 74 са в тежко финансово състояние. Много общини съкращават разходи за значими социални дейности, което не се е случвало от години.

Българска социалдемокрация разработи Програма за икономическо и социално възраждане на българскте общини, която включва следните по-важни мерки:

 • Укрупняване на общините върху основата на естественото икономическо райониране;
 • Разширяване на възможностите на общините да получават заемни средства, особено при реализирането на европроекти;
 • Гарантиране на минимални бюджети на селата и градовете-необщински центрове;
 • Облекчаване на условията за получаване на банкови кредити от общините чрез държавно гарантиран фонд;
 • Промяна в реда и механизма на субсидиите от бюджета към общините;

Кандидатите на Социалдемокрацията за кметове и общински съветници ще разкрият през избирателите детайлите за тази програма. Те ще предложат и приоритети за всяка отделна община под формата на социален договор с избирателите;

 

VII. КОАЛИЦИЯ НА ВСИЧКИ, КОИТО НЕ ПРИЕМАТ ПОЛИТИКАТА НА ПРЕХОДА

Българските социалдемократи трябва да се обединят. Без условия, без лидерски претенции, без уговорки. Те са една от малкото политически сили, които вече две десетилетия са в опозиция.

Ние бяхме:

 • Против раздробяването на земята чрез връщането й в реални граници и за друг модел, основан икономическата комасация;
 • Срещу масовата приватизация и за раздробеното продаване на индустриалните заводи на безценица;
 • Против раздаването на необезпечени кредити през 90-те години, което срина банковата система и дебългаризира на финансовия сектор;
 • Против заменките на земи и гори, което ощети държавата с милиарди левове;
 • Срещу организираната престъпност и корупцията, които сринаха държавните приходи, особено през последните 10 години;

Тази борба ни донесе много трудности, причини ни много вреди и лични несгоди. Но тъкмо тя е здравата основа, върху която днес можем да вървим напред и нагоре.

Коалицията на социалдемократите е добра база за пробив на изборите през есента. Но само тя не е достатъчна. България се нуждае от коалиция на всички недоволни от прехода като цяло:

 • От сриването на икономиката и най-вече на индустрията и селското стопанство;
 • От грабежа на земи, гори и заводи;
 • От мизерните заплати, пенсии и експлоатацията;
 • От унижението за народа ни;
 • От стоенето на опашката на Европа и все по-голямото изоставане;

Такава широка коалиция за ново начало в политиката е необходима – във всяка община, в борбата за президентската институция.

 

София

Март 2011г.

Напишете съобщение

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са маркирани *