0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

XIVти Конгрес, 20.02.2016г. – Президентската институция и актуалната позиция на БСД

февруари 26, 2023от Захари Руженов0

ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ  И АКТУАЛНАТА ПОЛИТИКА НА БСД

За да се постигне верен подход при определяне и формиране на вярна политика на БСД за цялостното състояние на страната и желаните резултати за позитивен изход, е наложително да се даде точен  отговор на следните основни и разбираеми въпроси:

1.  Приемливост и устойчивост на днешната политика на управляващия политически елит, за стабилно развитие на България.

2.  Възможност на действащата в момента административно управленска структура, да постигне позитивно равномерно и устойчиво развитие на България.

3. Същност на верния модел за развитие на страната.

4. Значимост на институциите, които към момента могат да предложат модела, за стабилно развитие на страната.

5. Ролята и предизвикателството пред президентската институция  в градежа на нова България.

Важността на отговорите на тези фундаментални въпроси днес е на езика, в очите и ушите на всеки българин. От правилните позиции по тези въпроси, могат да произтекат действия касаещи икономиката, демографията, разделението и взаимоотношенията на властите, социалната структура  и. т. н.

Непристрастният анализ на днешната характеристика на  нова България показва, че сегашният политически модел, не просто води, а е довел страната до печални резултати от комплексно преплетени разделителни линии:

– София- Останалата география на България.

– Политически партии- Общество.

– Управленски идеологии- Национална държава България.

– Недосегаеми – Народ.

Посоченото до тук, не е трудно теоретично и практически да се изведе и обоснове, защото това е нашето ежедневие, нашия днешен живот. Тревогата идва от факта, че това са основните характеристики на една ретардираща държава, на един отиващ си народ. И скоростта на този процес е право пропорционална на подържането на днешното статукво.

Осъзнаването на този печален, но верен факт, кара все повече и повече българи да  се питат ИМА ЛИ ИЗХОД И КАКЪВ Е ТОЙ? Обхванато в октопода на политическата си система, българското общество е раздвоено между  инстинктивният усет за спешна необходимост от коренно нова политика/политика за нова България/, и непрекъснатото му вменяване, че това е пътя, но е необходимо търпение и време.

Уникална демагогия, при която политическата класа чрез управленски институции и платени медии, утвърждава олигархията и нейния стил на не наказан произвол, като държавна политика. Това предполага и изхода към момента да изглежда безнадежден.

Ще се подчини ли нашето общество на съществуващите обстоятелства?

В исторически план, когато става въпрос за спасяване на държава и нация са познати различни пътища и практики, еволюционни, революционни и т. н.. Ние днес живеем във време, което налага да се стъпи и използват възможностите на демокрацията. От тук и ролята мястото и силата на президентската институция в предстоящите политически събития в България.

Без да навлизам в конституционните параметри на президентския институт, видимо той има три много силни страни:

  1. Когато е действащ – изразител на широкото обществено мнение.
  2. Като избор – персонален резултат от демократична процедура.
  3. Като кандидат президентска кампания – широка и ефективна трибуна.

 

В условията, при които ние се намираме, като управление на държава,  тази кампания е необходимо да  се приеме и разглежда, като изключително силен момент. Момент, който позволява да се изведе и защити пред цялото общество завършена идейна програма за състоянието на България, същността на философията на ново управление, за  предизвикателствата и опасностите пред страната.

В смисъла на посоченото до тук, БСД е необходимо:

– Да формулира и изведе профила на основните приоритети за промяна и ново управление на България.

– Да потърси своето място сред носителите на градивно опозиционно мислене.

– Да  търси коалиционно решение, или самостоятелно участие в кандидат-президентските избори.

– Да определи свои персонални представители за президент и вице-президент.

 

Тази възможност, ще позволи реално относително изравняване на базовия достъп до обществото и възможност за сравнимост на предложените за страната решения. Политическите реалности утвърждаващи се в България, съчетани с наложителната нужда от видима съществена промяна, изискват партийно и лидерско поведение водещо към задължителен успех. На лявото обществено съзнание в България, НЕЩО което е значително по-широко от левите политически партии взети по отделно, трябва да им бъде предоставена възможност да се консолидират около единна политическа платформа и общо приемливи кандидатури за президент и вице-президент. БСД е наложително да се придържа към такава политическа логика. Необходимо е да се употребят всички аргументи в убеждаването на останалите политически субекти в лявото обществено поле, в необходимостта от ляво конфедеративно решение по президентските политики и кандидатури. Предизвикателството пред нацията, налага дълбоки партийни компромиси, включващи дори номинация на собствена кандидат-президентска двойка. В годините президентската институция е показала, че убедително може да се намесва в общия ход на държавата.  Днес битката за президентството, може да се окаже битка за суверенитета на нацията и държавата!

 

ЗА ТОВА Е ТОЛКОВА ВАЖНА!

 

Напишете съобщение

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са маркирани *