0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

XIVти Конгрес, 20.02.2016г. – Коалиционната политика на БСД – Евролевица и формирането на Опозиционен блок

февруари 26, 2023от Захари Руженов0

Коалиционната политика на БСД – Евролевица и формирането на Опозиционен блок

 

Резюме

 

Днес България живее в условията на арогантния и нагъл триумф на „неизбежното зло”[1]което господства  в интерес на олигархията с безчовечната си власт по българските земи повече от четвърт век. Атмосферата на всеобща безнадежност, зловоние на разпад и усещане за предстоящата мега катастрофа сковават всякакви опити за промяна към по-добро. Бъдещето на българската нация и българската държавност  са поставени на карта. И в тази често повтаряща се констатация няма грам театрален драматизъм.

Повсеместна корупция, масова бедност, всекидневни показни убийства, изчезваща нация, деградиращи институции, слугински медии и тотална деморализация бележат логичния край на третата българска държава. Трудно може да се намери друга страна в света, като нашата –  без армия, с разрушена икономика, с пустеещо селско стопанство и изгубени пазари. Потресаваща действителност, надхвърляща най-мрачните сценарии на политическата фантастика.

Може ли да се излезе от затворения кръг на безнадежността? Как и кой ще спаси българската държава, българската нация с алтруистични действия, без помпозни думи и показни селфита?

Отговорът е само един – мнозинството от български народ, вдъхновено и мобилизирано от програмата на новият ляв политически проект и целите на бъдещия Опозиционен блок.

Новите условия изискват час по-скоро архаичната моноцентрична левица , с партия-хегемон да бъде заменена от полицентрична лява архитектура, която да акумулира , колкото се може по-голям ляв потенциал от българското общество. Днес на левицата е необходимо обединение не около една водеща политическа формация, а около водещи политически цели и ценности!

Необходимо е незабавно започване на работа за постепенно интегриране на всички леви политически формации в единен политически субект на основата на обща програма за съвременна лява политика. В новия политически проект трябва да участват всички политически формации, граждански сдружения и политически дейци, които имат желание да работят за създаването на новия политически субект. Не може да има никакви предварителни условия и дискриминация на една или друга основа. Крайно време е да се затвори страницата на миналото и да се върви напред!

Общата програма на бъдещата политическа сила трябва  да е консенсусен израз на всички изначални леви ценности и политики, които сплотяват, а не разединяват левите политически организации и сдружения на българското общество.

В рамките на извършения геополитически избор на страната в ЕС и НАТО е необходимо провеждането на по-независима външна политика, в името на защита на националните интереси, в зависимост от големите предизвикателства на съвременния свят.

Най-общо тази програма е необходимо да бъде съставена от 3 основни части – икономическа, политическа и социална част.

Единният ляв политически субект не може и не трябва да бъде само механичен сбор от левите политически формации. Той трябва да съумее да привлече и структури на гражданското общество, видни публични личности, за да се постигне ефектът на синергията. Новата политическа формация трябва да бъде еманация на новата, полицентрична лява политическа  архитектура, функционираща на базата на нови политически принципи.

Кои са тези принципи ?

ü  Участие на партии и граждански сдружения със сродни идейни ценности и програми, с близки виждания за характера на лявата политика , която трябва да се води;

ü  Равнопоставеност в политическите взаимоотношения – еднакви права и задължения при формирането и осъществяването на политическите решения;

ü  Взаимно публично признаване, уважение и солидарност между партиите и структурите на гражданското общество;

ü  Ненамеса във вътрешните работи на политическите формации и гражданските сдружения;

ü  Истинско, а не фиктивно помирение и категорично отхвърляне линията на конфронтация.

ü  Единство в многообразието – насърчаване на нещата , които свързват левите партии и гражданските сдружения и минимизиране на нещата , които ги разделят.

ü  Единство на политическите действия в рамките на общоприетата политическа линия;

ü  Колективност на ръководството и представителството на възродената  българска левица;.

Възвръщането на доверието на избирателите е невъзможно без формирането и утвърждаването на нов тип леви лидери, максимално отговарящи на левите очаквания на българите. Високата професионална и политическа подготовка, съчетани с честност и почтеност на новите лидери са абсолютно необходими, но недостатъчни. Необходими са и харизма, жертвоготовност да се стигне докрай в прилагането на лявата политика, в полза на мнозинството от българския народ. Само тогава българската левица отново ще овладее улиците и площадите в България.

За да влезе в действие, колкото се може по-бързо, новият ляв проект не може да бъде създаден „напълно на чисто” , без да се стъпи на реалните леви политически структури, които са в криза, но съществуват. Разломните исторически събития, които ще решат съдбата на България са близо и няма да чакат никого!  Под повърхността на привидното спокойствие клокочи обществена енергия на класова ненавист и въпрос на време е тя да бъде отключена. Най-важната от левите политически формации е била и все още е БСП. Въпреки неизбежните рискове проектът би стартирал възможно най-скоро,  ако искрено бъде подкрепен от най-старата лява партия чрез нова политика на отваряне , за действително постигане на бленуваното от десетилетия ляво ветрило. Реализацията на новия ляв проект, с напълно нови структури, след закономерния разгром на традиционната левица, ще ни отдалечи от политическата власт и реалната политика – най-малко с още 5 до 6 години. Дотогава много от настоящите леви политически партии ще изчезнат от само себе си!

Новият ляв проект изисква още:

ü  Интегрален и харизматичен лидер от нов тип;

ü  Широко рекламиране на екшън-програма за ляво действие във вид на резюме, състояща се от няколко приоритета, в рамките на 10 изречения;

ü  Ежедневни леви действия за справедливост във всички сфери на живота;

ü  Организационни структури, осигуряващи консолидация на всички леви формации и отделни леви симпатизанти, които са за промяна на статуквото;

ü  Минимални финансови средства.

Реализацията на новия ляв проект неизбежно ще срещне съпротивата на кандидатите за спасители на българската левица и българската нация, които не са никак малко. Прави впечатление наивната увереност и огромната диспропорция между желание и възможности на тези известни политически дейци и бизнесмени, които изживяха бурен икономически и финансов разцвет в разрушена и ограбена България.

В хода на създаването на новия проект е задължително намирането на общи формули за участие в частичните местни избори по места и в предстоящите президентски избори.  Президентските избори са най-важното политическо събитие през 2016г. и успешното участие в тях трябва да бъдат най-важната цел на обединената левица. В тази връзка е необходимо незабавно да започнат консултации за излъчването на номинации на общ кандидат на левицата за Президент, който при достигане на балотаж да  бъде припознат за общ опозиционен кандидат.  Времето лети, а общият кандидат на левицата е само мираж.  Всяко по-нататъшно забавяне е единствено в полза на кандидата на ГЕРБ, който може да бъде излъчен и през месец юли. Опозицията е политически и морално задължена първа да номинира своя кандидат след като претендира за промяна на политическата линия на страната.

Полицентричната левица от нов тип може и трябва да стане основният фундамент на формирането на бъдещ Опозиционен блок, който по най-бързия начин да стане равностоен конкурент за властта на ГЕРБ.

В организационен план минималната стратегическа цел на отговорните партии от българската левица е тяхното консолидиране в рамките на новия ляв проект, а максималната – създаването на общонационален Опозиционен блок.

Трябва да се направи всичко възможно кандидатът на обединената левица да достигне , с добър резултат до балотаж срещу кандидатът на ГЕРБ. Това не може да бъде постигнато от тяснопартиен кандидат, който носи политическия товар на миналото и настоящето. След това е необходимо да се приобщи и консолидира (на базата на възможния политическия компромис) целия политически ресурс извън ГЕРБ, в името на крайната победа на втория тур.

Възможните общи политически цели на Опозиционния блок, който ще се състои от леви, центристки и класически десни партии може да бъдат:

 • Възстановяване на държавността, демокрацията и защита правата на човека;
 • Възстановяване авторитета на президентската институция, олицетворяваща единството на нацията;
 • Незабавна стабилизация на икономиката и финансовата система на страната;
 • Фундаментални реформи в политическата система и икономиката;
 • Борба с корупцията във високите етажи на властта и възмездие за злоупотребилите с властта за лично облагодетелствуване;
 • Справедливо правосъдие за участвалите в разграбването  и унищожението на националния капитал;
 • Провеждане на балансирана външна политика на България, отстояваща българските национални интереси и суверенитета на държавата;
 • Спиране на демографската катастрофа, защита на демографския потенциал и провеждането на радикална демографска политика.

Опозиционният блок би трябвало да се създаде чрез подписване на Учредително споразумение, което съдържа общите политически цели, общите политики, принципите и механизмите на неговото функциониране.

Опозиционният блок може да спаси България ако овладее не само президентската, но и изпълнителната власт, и то в най-кратък исторически срок. Съгласно Конституцията изпълнителната власт в лицето на Премиера е властта с най-широка компетентност и управлението на страната без нейното водещо участие е абсолютно невъзможно.

Органи на управление на Опозиционния блок (ОБ) може да бъдат:

 • Политически съвет;
 • Председателство;
 • Лидер;
 • Организационен секретариат;
 • PR център;

Политическият съвет е най-висшия орган на (ОБ). Той се състои от оторизирани представители на политическите партии, участващи в Опозиционния блок. Освен тях членове на Политическия съвет може да бъдат депутатите в Народното събрание и Европейския Парламент. Решенията на Политическия съвет се взимат с мнозинство от 5/6 от присъстващите на заседанието,  но не по-малко от половината от списъчния му състав. Политическият съвет избира от своя състав Председателство на (ОБ), лидер  и говорител. Лидерът на Опозиционният блок се избира с единодушие и освобождава с мнозинство от 7/8 от списъчния състав на Политическия съвет.

Председателството се състои от по един представител на всяка от партиите на (ОБ). То е колективното представителство на (ОБ) в страната и чужбина.

Лидерът е индивидуалното представителство на Опозиционният блок. Той е еманация на  (ОБ) и олицетворява единството на съставляващите го партии, на общите политики и политическата му структура.

Организационният секретариат подпомага работата на Политическия съвет и Председателството на (ОБ).

PR центърът осъществява медийната политика на (ОБ).

След учредяването му на централно ниво (ОБ) в обозрим срок в областните центрове се създават регионални щабове, състоящи се от местните представители на партиите от блока.

Опозиционният блок на основата на възстановяване на държавността, защита на общодемократичните ценности, икономическата стабилизация и устойчивото развитие трябва да свали ГЕРБ от политическата власт и да спаси България.

 

 

 

 

д-р Радослав Радославов

Напишете съобщение

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са маркирани *