0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

10.март 12.20ч Росица РусеваБНР

 Говори актрисата Росица Русева, в листата  на БСДЕ Пловдив-град, по темата: Култура и културни политики в сферата на сценичните и изпълнителните изкуства, музейното и театрално дело и читалищата. Защо разходите за култура са само 0.4% от бюджета? Как се разпределят тези средства е втория въпрос. Въпроса е какъв трябва да бъде бюджета а не какво...