0999-777666

24/7 На среща за запитвания

bgsd.sofia@gmail.com

Свържете се с нас чрез e-mail и направете запитване

2021г., Нова доктрина – предизборна платформа за парламентарните избори 2021 на Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“

февруари 26, 2023от Захари Руженов0
Untitled design (84)

Три ключови елемента на програмата на ЗАЕДНО:

–       Нова икономическа доктрина на България

–       Програма за историческо, културно, религиозно и социално единение

–       Антикорупционен пакет

 

 1. I. Нова икономическа доктрина на ЗАЕДНО

През последните десет години, под управлението на ГЕРБ, България изостана в развитието си от всички други европейски, включително и източноевропейски страни. Разработената от икономическия екип на ЗАЕДНО доктрина има следните цели:

 1. Да постигне средногодишен икономически растеж за периода 2021-2024 г. вразмер на  5-7 % .
 2. Чрез това и чрез разкриване на допълнителни резерви да удвои средните доходи на населението до 2024 г. – заплатите до 1100 -1200 евро и пенсиите до 350 – 400 евро.
 3. Да достигне по основни икономически показатели повечето източноевропейски страни към края на 2024 г.
 4. Да увеличи преките чужди инвестиции до 5-6 млрд. евро годишно чрез реализацията на група стратегически национални инвестиционни проекта.
 5. Да промени изцяло управлението и целевото използване  на българския държавен дълг, увеличен от ГЕРБ с над 20 млрд. лева без това да доведе до позитивни промени в икономиката.
 6. Да подготви страната за влизане в Еврозоната, като максимално ускори този процес и приеме Програма от мерки за адаптация.
 7. Да увеличи обема на кредитите за българските производители от българските банки.

 

 1. II. Наука и технологии

През последните 10-20 години държавните и частни инвестиции в науката и технологиите у нас достигнаха абсолютното дъно. Ние категорично ще променим това. Изоставането е недопустимо да се търпи повече и ние от ЗАЕДНО категорично ще променим това:

 1. Предлагаме да се създаде отделно Министерство на науката и информационните технологии, което да координира дейността на БАН, университетите и развойните звена в цялата страна.
 2. Министерството ще разполага с многомилиарден фонд за реализация на т.нар. ,,Производствена и научна нишова стратегия“.
 3. Основен принцип   ще бъде чрез научно-развойни решения достигането на изпреварващите темпове на растеж в пряка връзка с реализацията на националните  стратегически проекти.
 4. Ръководителите на Министерството ще поемат основните грижи по възпитанието и изграждането  на принципно нов кадрови научен потенциал. От средното училище – до университета и научните и производствени звена, държавата ще стимулира израстването на млади кадри с креативно и иновативно мислене.
 5. Фондът за научни изследвания, който предвиждаме, няма нищо общо с досегашното пилеене на средства. Разработили сме модел, както за значително увеличение на средствата за наука и изследвания( с 400-500 %), така за концентрация на инвестициите във водещи стратегически направления.

 

 1. III. Външна политика

България е европейска страна,чиято национална сигурност е част от евроатлантическото партньорство в рамките на НАТО. За съжаление в последно време критиките от Европа и САЩ към правителството на ГЕРБ стават все по-силни. Декларацията на Европейския парламент от 8ми октомври 2020г. и позицията на американския Конгрес за корупцията и контрола върху медиите застрашават отношенията ни с нашите съюзници. От друга страна Балканската политика на правителството на Бойко Борисов е пълен провал. Отношенията ни със Северна Македония са на най-ниско ниво от 1992 г. насам. Пътят на Северна Македония и Албания към Европа е блокиран от нас и практически всички наши партньори ни обвиняват за това. Инфраструктурните проекти със Западните Балкани са в застой, а отношенията с Румъния и Гърция са анемични.

Коалиция „Движение ,ЗАЕДНО за промяна“ възнамерява да реши следните много важни проблеми във външната политика на страната:

 1. Да премахне пречките пред отношенията ни с ЕС и САЩ, а именно – корупцията по високите етажи на властта, контрола върху медиите и съдебната система от страна на изпълнителната власт.

 

 1. Да деблокира започването на преговорите за присъединяване на Северна Македония към ЕС при едновременна защита на нашите културни и исторически ценности и символи.
 2. Да увеличи рязко обема на чуждите  инвестиции от Европа и САЩ в инфраструктурата, енергетиката и  високите технологии.
 3. Да разшири търговските си  отношения с Китай, Русия, Индия и страните от Персийския залив и Северна Африка.
 4. Съвместно с Румъния да започне нова Дунавска стратегия и да превърнем река Дунав в основна транспортна и туристическа артерия към Европа.
 5. Да реконструираме пристанище Варна като основно европейско пристанище за внос и износ от Китай и Азия и го свържем с обновената ж.п връзка с пристанище Русе.
 6. Да засилим икономическата роля на българските посолства и търговски представителства.

 

 1. IV. Енергетика

Българската енергетика е в предкризисно състояние. ЕС налага все по-солидни глоби върху нашите въглищни ТЕЦ, което вече са неефективни. Правителството на ГЕРБ съсипва проекта „АЕЦ Белене“, където има оборудване за над 2 млрд. евро. Идеите на ГЕРБ за изграждане на 7ми блок в АЕЦ  Козлодуй звучат несериозно. Очертава се опасност от това България да се превърне в нетен вносител на ток.

Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ предлага да обновим цялосттната енергийна стратегия на страната, както следва:

 1. Цялостен проект за обновяване на енергопроизводството в Маришкия източен басейн върху основата на природния газ и водородните технологии.
 2. Незабавен рестарт на проекта „АЕЦ Белене“ чрез преформатиране на проекта и приобщаване на компании от Русия (производител на наличните реактори), САЩ и Франция.
 3. Реализация на проект за масова битова газификация, иницииран и разработен от екипа на ЗАЕДНО. Снабдяването с газ за бита да достигне 25-35% от домакинставата до 2024г.
 4. Днес 182 български общини са енергийно изолирани от националната газопреносна система. Т.нар. „Турски поток“ бе изграден главно като транзитен, което е груба грешка на правителството на ГЕРБ. Ние се ангажираме с програма за обща газопреносна мрежа достигаща до 65-70% от общините.
 5. Въвеждане на допълнителни държавни стимули за производители и изтребители на „зелена енергия“.
 6. Продължаваща диверсификация на доставките на газ чрез съществуващите и нови газопроводи.
 7. Финансово-преструктуриране на НЕК и поетапно намаляване на нейния дълг.

 

 1. V. Селско стопанство

Водещ елемент на Новата икономическа доктрина на ЗАЕДНО е реформата на българското селско стопанство. Основна наша цел е намаляването до минимум на износа на суровини от аграрния сектор в превърщането ни в основен производител и износител на храни, в т.ч. на био храни. Нашата програма за селското стопанство включва:

 1. Антимонополно регулиране при ползването на земя и на еврофондове.
 2. Намаляване на износа на суровини (пшеница, царевица и др.) и насочване на тяхното използване за производството на месо и месни артикули, зеленчуци и плодове.
 3. Създаване чрез публично-частно партньорство на компания за изкупуване на фермерска продукция с цел износ за Европа и света.
 4. Създаване на цялостна инфраструктура за сертифициране, контрол и прилагане на евростандарти за биохрани (лицензирани лаборатории и контролни органи за почвата, въздуха и водата).
 5. Приемане на национални селскостопански продуктови приоритети, които държавата ще стимулира с оглед на пробиви на европейските и световни пазари.
 6. Стратегическо увеличаване на броя на животните в животновъдството до 2030г.
 7. Инвестиции с оглед създаването на 150-200 малки и средни предприятия за пакетиране на храни, вкл. биохрани с цел създаането на нови работни места в селските зони и особено в Северозападна България и Северния-централен район.

 

 1. VI. Образование

ЗАЕДНО е за издигането на ролята на образованието в цялостния обществен живот, включително в икономиката и управлението на държавата. В съвременния свят образованието е основен ресурс за прогрес и високи темпове на растеж. В тази връзка ЗАЕДНО предлага:

 1. Поетапно осъвременяване на учебния материал за началното, средното и висшето образование с цел достигане на всички европейски стандарти за трите степени на образование.
 2. Директна обвързаност на средното и висшето образование с нуждите на икономиката чрез възстановяване на мрежата от средни професионални училища и промени в структурата на ВУЗ.
 3. Провеждане на политика на ранно откриване на млади таланти чието развитие ще се стимулира от нарочен Държавен фонд.
 4. Разширение на възможностите на университетите за собствена стопанска дейност, изрично свързана с науката и образованието.
 5. Пълно възстановяване на присъственото обучение от втората половина на 2021г.
 6. Дигитализация на целия учебен процес в средните и висшите училища при едновременно присъствено обучение.
 7. Поетапно увеличение на заплатите във ВУЗ и БАН до нивото на другите източноевропейски страни.
 8. Пълно възстановяване на автономията на ВУЗ.

 

VII. Екология

Правителството на ГЕРБ продължи лошата традиция да пренебрегва екологичните норми практически в цялата страна. София, Стара Загора, Русе, Димитровград и още няколко десетки общини се намират в тежка екологична криза. Въглищните централи, старите автомобили, битовото отопление и индустриалните отпадъци увреждат здравето на хората. ЗАЕДНО е за радикални промени в екологичната политика на страната. Ние подкрепяме „зелената сделка“ на Европейската комисия и исканията на българските екологични движения.

В тази връзка настояваме:

 1. Да се изготви обновена екологична карта на страната и публичен регистър на всички замърсители, независимо от техния произход.
 2. Да се приеме Национален 10-годишен план за поетапно намаляване на вредните емисии и замърсители в почвата, водата и въздуха до достигане на европейските екологични стандарти.
 3. Да се създаде Публичен регистър, който да дава на гражданите постоянна информация за хода на изпълнението на Националния план.
 4. Да се увеличат неколкократно глобите за всички нарушители на екологични норми.
 5. Да се залесяват годишно не по-малко от 1 млн. дървесни вида с прякото финансово участие на държавата.
 6. Да се приемат отделни програми за опазване на водите и водните басейни, вкл. Черно море и Дунава.

 

 1. VIII. Култура

Общото негативно развитие на българското общество се отразява тежко и на българската култура. Свободата на артиста и твореца обаче не означава абдикация на държавата от развитието на културата. Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ е за много по-силна и ангажирана държавна политика за подкрепа на културата.

 1. Ние смятаме, че бюджетът за култура следва да се увеличи с 250% или повече от 2 пъти.
 2. Ние сме за създаване на план за целево финансиране при създаването на културни продукти с национално значение, който да се приема ежегодно. В това число влиза производството на филми за важни процеси и личности от българската история, субсидиране на издаването на книги, театрални постановки, музикални произведения и др.
 3. Незабавно следва да се удвоят заплатите в националните културни институции, които сега са на обидно ниско ниво.
 4. Държавата следва да си върне инициативата при провеждането на Национални фестивали за музикално и сценично изкуство, вкл. възстановяване на годишни фестивали за естрада, летен балетен фестивал и др.
 5. ЗАЕДНО е за разширяване на правата на българските читалища, вкл. за собствена стопанска дейност.
 6. Държавата следва да субсидира международни изяви на български творци с цел популяризирането на българското изкуство.
 7. ЗАЕДНО подкрепя създаването на Национална програма за развитие на народното творчество.
 8. Основен наш приоритет е увеличаването на културния туризъм чрез развитие на археологията.

 

 1. IX. Здравеопазване

Като цяло българското здравеопазване се справи със своите задачи през 2020г. Същевременно пандемията показа остри слабости на здравния сектор. Във връзка с това ЗАЕДНО предлага:

 1. Вниманието на държавата да се насочи към финансовото и ресурсно стабилизиране на общинските болници.
 2. Здравето не е стока, пациентите не са клиенти, а лекарите не са търговци. Преосмисляне на сегашния статут на болниците, които в момента са търговски дружества без възможности за реализиране на печалба.
 3. Преосмисляне на принципа на формиране на трудовите възнаграждания на лекарите, замяна на прогресивния принцип (повече направления по по-скъпи клинични пътеки – повече приходи за лекаря), който стимулира злоупотреби към фиксирано, но достатъчно високо и достойно заплащане.
 4. Заплащането на здравните услуги в държавните и общински болници да се осъществява на нов принцип на конкуретна основа между самите болници.
 5. За всички здравно-осигурени български граждани да се въведат финансово-здравни карти, които да отчитат здравния статус и всички приходи и разходи за здраве на всяко лице. (Проектът е внесен в НС от А. Томов през 2000г.).
 6. Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ е разработила цялостен проект за профилактика и лечение на хората в третата възраст с цел увеличаване на продължителността на живота и подкрепа на хората  в пенсионна възраст.
 7. ЗАЕДНО е за възстановяване на социалния характер на здравната система и за ограничено пазарно регулиране при закупуването на лекарства и извършването на медицински услуги.
 8. Ние сме за напълно безплатно оборудване и държавно заплащане на здравните услуги при раждане на деца и до 3-годишна възраст.

 

 1. X. Спорт
 2. Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ смята да увеличи заниманията със спорт в детските градини, началните и средните училища и университети.
 3. Масовията спорт е основно задължение на образованиео и на самата държава. Ние сме за индивидуално включване на всеки ученик и студент в избрани спортове.
 4. Държавата следва да увеличи 3 пъти бюджета си за високо спортно майсторство като подкрепи особено детско-юношеските школи.

III. 2021г.

гр. София

www.zaednobg.eu

www.bgsd.eu

Напишете съобщение

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са маркирани *